Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

OECD konstaterar framsteg på området för regelförenkling

Sedan våren 2008 granskar OECD olika aspekter av regelreformering samt samverkan mellan statlig, regional och lokal nivå i EU:s 15 ursprungliga medlemsstater. Slutrapporten avseende granskningen av Sverige har behandlats under våren 2010.


Vid ett seminarium idag på Näringsdepartementet presenterade OECD delar av rapporten och gav sina reflektioner kring det nuvarande och framtida regelförenklingsarbetet.


I den relativt omfattande rapporten konstaterar OECD att det har skett betydande framsteg under innevarande mandatperiod och att nuvarande regering har visat en mycket stark vilja att fortsätta utveckla regelförenklingsarbetet.


OECD konstaterar vidare att Sverige har förbättrat sitt regelreformeringsarbete i flera avseenden under senare år, särskilt vad gäller det som kan betecknas som verktygen och infrastrukturen i regelförenklingsarbetet.


Slutrapporten innehåller totalt ca 50 rekommendationer för det framtida arbetet med regelreformering och för hur arbetet i dessa frågor kan stärkas inom EU och på statlig, regional samt lokal nivå.


Regeringen avser framöver att ingående analysera dessa rekommendationer för det framtida förenklingsarbetet.


Kontakt

Göran Grén
Enhetschef,
enheten för marknad och konkurrens
08-405 48 08
070-996 79 82