Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Regeringen utser nya ambassadörer

Regeringen har idag utnämnt ett antal ambassadörer. Utnämningarna omfattar Irland och Bulgarien samt Dominica, Guyana, San Marino och Mongoliet.

Elisabet Borsiin Bonnier utnämns till Stockholmsbaserad ambassadör i Irland. Borsiin Bonnier är idag ambassadör i Tel Aviv. Tidigare har hon varit chef för Sveriges representation i Genève samt ambassadör i Tallin. Andra utlandsposteringar har varit dåvarande ESK-delegationen i Wien samt ambassaderna i Peking och London. På UD i Stockholm har hon bland annat varit chef för enheten för global säkerhet.


Helena Pilsas Ahlin utnämns till Stockholmsbaserad ambassadör i Bulgarien. Hon arbetar idag på UD:s EU-enhet där hon sedan 2004 är chef för den nordisk-baltiska gruppen. Dessförinnan var Helena Pilsas Ahlin biträdande chef för utvidgningsgruppen på enheten för Central- och Östeuropa och har också varit stationerad på ambassaden i Tallin.


Vidare utnämns Claes Hammar till Stockholmsbaserad ambassadör i Dominica och Guyana. Hammar utnämndes nyligen till ambassadör också i St John's, Port-au-Prince och Castries. Därutöver utnämns Ruth Jacoby, tidigare utnämnd till ambassadör i Rom, även till sändebud i San Marino samt Lars Fredén, tidigare utnämnd till ambassadör i Peking, även till sändebud i Mongoliet.


De fem tillträder sina nya tjänster under hösten 2010.


Kontakt

UD:s presstjänst
telefon dagtid 08 405 57 30