Stefan Attefall för fler bostäder

Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet

"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige. Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.
Regeringen arbetar nu med en mängd åtgärder för att underlätta byggandet av fler bostäder."
Boende och byggande

Ökad dialog med trossamfunden

Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar. Detta är av stor samhällelig betydelse, inte minst i socialt arbete och i integrationsprocessen. Trossamfund

Effektivare statsförvaltning

Svensk statsförvaltning håller världsklass. Det är en viktig konkurrensfördel när Sverige ska profilera sig gentemot omvärlden. Men för att ännu bättre möta de allt högre kraven från våra medborgare, företag, kommuner och organisationer behöver statsförvaltningen ständigt utvecklas och bli mer innovativ och nyskapande.
Statlig förvaltning

Filmad intervju med Stefan Attefall

I en filmad intervjun berättar civil- och bostadsministern bland annat om ambitionerna för mandatperioden 2010-2014. Webbintervju: Stefan Attefall om sitt uppdrag

Föregående Nästa
 • Civil- och bostadsminister Stefan Attefall guidas på en byggarbetsplats av Daniel Kindberg som är VD på Fältjägarens Fastighets AB . Båda bär gula skyddshjälmar. Stefan Attefall guidas på en byggarbetsplats av Daniel Kindberg, VD på Fältjägarens Fastighets AB i Ösersund.
 • Stefan Attefall lämnar symboliskt nyckeln till Per Kvarnlind, den första bostadsrättsinnehavaren i Sveriges första svanenmärkta hus. Stefan Attefall lämnar symboliskt nyckeln till Per Kvarnlind, den första bostadsrättsinnehavaren i Sveriges första svanenmärkta hus.
 • Torsten Kai-Larsen, Gert Wingårdh, Nicklas Nyberg och Stefan Attefall invigde den Torsten Kai-Larsen, Gert Wingårdh, Nicklas Nyberg och Stefan Attefall invigde "Ting1". Det nya huset blir ett landmärke för Örnsköldsvik.
 • Rabbin visar torarulle för civilministern Rabbinen David Lazar vid Stockholms synagoga visar torarulle för civilminister Stefan Attefall.
 • Foto i brösthöjd på civil- och bostadsminister Stefan Attefall till vänster och ärkebiskopen Anders Wejryd till höger Stefan Attefall och Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala domkyrka.
 • Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius och civil- och bostadsminister Stefan Attefall samtalar vända emot varandra. I bakgrunden syns en annan präst. Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius och Stefan Attefall samtalar.
 • Minister och imam. I bakgrunden orientaliska ornament. Civilminister Stefan Attefall och imamen Muayyad Aldala samtalar i Stockholms moské.
 • Minister och buddistiska munk. Vid ett möte med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) samtalar statsrådet Stefan Attefall med buddistmunken Bhante K S Dhammaratana Nayaka Maha Thera. Foto: Regeringskansliet.
 • Stefan Attefall besöker Servicecenterutredningens monter vid Kvalitetsmässan i Göteborg. Stefan Attefall besöker Servicecenterutredningens monter vid Kvalitetsmässan i Göteborg.
 • Man i talar i mikrofonmygga. Ljusramp i bakgrunden. Vid 2012 års förvaltningspolitiska dag talar Stefan Attefall i Riksdagens andrakammarsal över temat Den effektiva staten - ett kvartssekel av reformer
 • Porträttfoto på Stefan Attefall

Kontakta Stefan Attefall

Petra Kjellarson Pressekreterare hos Stefan Attefall
Telefon work 08-405 39 06
Mobiltelefon cell 070-646 21 12
Stefan Attefall med Ulrika Svalfors och Anders Bäckström Samfundsminister Stefan Attefall tog i maj initiativ till den sammanställning av forskningsresultat som teol.dr. Ulrika Svalfors och prof. Anders Bäckström nu genomför. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar

- Sveriges religiösa landskap har under 2000-talet blivit mer varierat. Två parallella utvecklingar - 1900-talets sekularisering och 2000-talets de-sekularisering - har medfört ökad religiös pluralism vilket tillåtit religiösa röster att blir hörda i det offentliga samtalet.
Det sa Anders Bäckström, professor i religionssociologi, och teol. dr. Ulrika Svalfors när de torsdagen den 14 augusti gav Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) en förhandspresentation av den sammanfattning av forskningsresultat om religiös aktivitet i Sverige som samfundsminister Stefan Attefall tog initiativ till i maj.

Senaste pressmeddelanden, tal och debattartiklar

Aug 23

Insatser inom Stefan Attefalls ansvarsområden


Ta del av regeringens större politiska initiativ och beslut sedan 2010:
Stefan Attefall samtalar med församlingen.

Kristnas situation i Irak


Torsdagen den 21 augusti besökte Stefan Attefall den Kaldeiska församlingen i Södertälje där han samtalade om de kristnas situation i Irak, trossamfundens roll i Sverige och vad regeringen har gjort för att stärka det civila samhället.
Stefan Attefall i panel vid utfrågning.

Panel diskuterade bostadspolitik vid Kommek-mässan


Vid Kommek-mässan i Malmö den 20 augusti diskuterade Stefan Attefall bostadspolitik med bland andra Bokriskommitténs ordförande Klas Ekelund. Debatten leddes av Sydsvenskans Heidi Avellan.

Anslag för insatser i samband med skogsbranden


Regeringen avsätter ytterligare 50 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet i brandområdet i Västmanland efter att den akuta släckningsfasen är avslutad. Detta presenterades av försvarsminister Karin Enström och civilminister Stefan Attefall under en pressträff den 14 augusti.

Byggfelsförsäkringen bort 1 juni


Söndagen den 1 juni upphör kravet på att teckna byggfelsförsäkring vid bostadsbyggande.
Byggfelsförsäkring kommer inte längre att vara ett villkor när kommunen beviljar startbesked.
När privatpersoner låter bygga småhus gäller fortfarande kravet på färdigställandeskydd enligt den nya lagen om färdigställandeskydd.

Lider Sverige av religiös beröringsskräck? - Stefan Attefall besöker samfunden i Sverige


Samfundsministern reser under våren runt och besöker trossamfund i Sverige. Ministern samtalar med lokala religiösa ledare och genomför ett seminarium på tema "Lider Sverige av religiös beröringsskräck?".

Bilder på Stefan Attefall


Bilder fria att använda för press och media

Stefan Attefall på kristdemokraterna.se

På Kristdemokraternas webbplats kan du läsa mer om Stefan Attefall, hans idéer och vad han jobbar för.