Stefan Attefall för fler bostäder

Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet

"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige. Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.
Regeringen arbetar nu med en mängd åtgärder för att underlätta byggandet av fler bostäder."
Boende och byggande

Ökad dialog med trossamfunden

Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar. Detta är av stor samhällelig betydelse, inte minst i socialt arbete och i integrationsprocessen. Trossamfund

Effektivare statsförvaltning

Svensk statsförvaltning håller världsklass. Det är en viktig konkurrensfördel när Sverige ska profilera sig gentemot omvärlden. Men för att ännu bättre möta de allt högre kraven från våra medborgare, företag, kommuner och organisationer behöver statsförvaltningen ständigt utvecklas och bli mer innovativ och nyskapande.
Statlig förvaltning

Filmad intervju med Stefan Attefall

I en filmad intervjun berättar civil- och bostadsministern bland annat om ambitionerna för mandatperioden 2010-2014. Webbintervju: Stefan Attefall om sitt uppdrag

Föregående Nästa
 • Civil- och bostadsminister Stefan Attefall guidas på en byggarbetsplats av Daniel Kindberg som är VD på Fältjägarens Fastighets AB . Båda bär gula skyddshjälmar. Stefan Attefall guidas på en byggarbetsplats av Daniel Kindberg, VD på Fältjägarens Fastighets AB i Ösersund.
 • Stefan Attefall lämnar symboliskt nyckeln till Per Kvarnlind, den första bostadsrättsinnehavaren i Sveriges första svanenmärkta hus. Stefan Attefall lämnar symboliskt nyckeln till Per Kvarnlind, den första bostadsrättsinnehavaren i Sveriges första svanenmärkta hus.
 • Torsten Kai-Larsen, Gert Wingårdh, Nicklas Nyberg och Stefan Attefall invigde den Torsten Kai-Larsen, Gert Wingårdh, Nicklas Nyberg och Stefan Attefall invigde "Ting1". Det nya huset blir ett landmärke för Örnsköldsvik.
 • Rabbin visar torarulle för civilministern Rabbinen David Lazar vid Stockholms synagoga visar torarulle för civilminister Stefan Attefall.
 • Foto i brösthöjd på civil- och bostadsminister Stefan Attefall till vänster och ärkebiskopen Anders Wejryd till höger Stefan Attefall och Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala domkyrka.
 • Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius och civil- och bostadsminister Stefan Attefall samtalar vända emot varandra. I bakgrunden syns en annan präst. Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius och Stefan Attefall samtalar.
 • Minister och imam. I bakgrunden orientaliska ornament. Civilminister Stefan Attefall och imamen Muayyad Aldala samtalar i Stockholms moské.
 • Minister och buddistiska munk. Vid ett möte med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) samtalar statsrådet Stefan Attefall med buddistmunken Bhante K S Dhammaratana Nayaka Maha Thera. Foto: Regeringskansliet.
 • Stefan Attefall besöker Servicecenterutredningens monter vid Kvalitetsmässan i Göteborg. Stefan Attefall besöker Servicecenterutredningens monter vid Kvalitetsmässan i Göteborg.
 • Man i talar i mikrofonmygga. Ljusramp i bakgrunden. Vid 2012 års förvaltningspolitiska dag talar Stefan Attefall i Riksdagens andrakammarsal över temat Den effektiva staten - ett kvartssekel av reformer
 • Porträttfoto på Stefan Attefall

Kontakta Stefan Attefall

Petra Kjellarson Pressekreterare hos Stefan Attefall
Telefon work 08-405 39 06
Mobiltelefon cell 070-646 21 12

Myndigheter ska bli mer effektiva genom jämförelser

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera och ge förslag på hur statlig verksamhet kan utvecklas och effektiviseras genom systematiska jämförelser. Utredare blir Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström.

Senaste pressmeddelanden, tal och debattartiklar

Sep 2

Insatser inom Stefan Attefalls ansvarsområden


Ta del av regeringens större politiska initiativ och beslut sedan 2010:

Stefan Attefall deltar vid Skara stifts 1000-årsjubileum


Lördagen den 30 augusti deltar samfundsminister Stefan Attefall vid firandet av Skara stifts 1000-årsjubileum. Han deltar då HKH Kronprinsessan Victoria inviger jubileumsutställningen på Västergötlands museum. Skara stift inrättades 1014 och är därmed Sveriges äldsta organisation.

Stefan Attefall kommenterade Sveriges pensionärsförbunds rapport om pensionärers boende


Torsdagen den 28 augusti kommenterade Stefan Attefall den rapport om äldres boende som Sveriges Pensionärsförbund tagit fram.
- Vi måste bort från det kollektiva synsättet att människor över en viss ålder per definition ska in på en viss typ av institutioner. Variation och flexibilitet är nyckelord som måste prägla kommunernas och myndigheters agerande, bostadspolitiken och den offentliga servicen, sa bostadsministern.
Avtal signeras om svenskt.kinesiskt samarbete.

Kinesisk geografisk information till Gävle


Stefan Attefall medverkade onsdagen den 27 augusti när Kinas största företag inom geografisk information - GeoStar Inc. - invigde sitt nya Europakontor i Teknikparken i Gävle.
- Sverige har tradition av att tillämpa geografisk information och att mäta in och samla data. Satsningen har utmärkt sig särskilt i Gävleborgs län tack vare sitt nära samarbete mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och forskning, sa Stefan Attefall.

Byggfelsförsäkringen bort 1 juni


Söndagen den 1 juni upphör kravet på att teckna byggfelsförsäkring vid bostadsbyggande.
Byggfelsförsäkring kommer inte längre att vara ett villkor när kommunen beviljar startbesked.
När privatpersoner låter bygga småhus gäller fortfarande kravet på färdigställandeskydd enligt den nya lagen om färdigställandeskydd.

Lider Sverige av religiös beröringsskräck? - Stefan Attefall besöker samfunden i Sverige


Samfundsministern reser under våren runt och besöker trossamfund i Sverige. Ministern samtalar med lokala religiösa ledare och genomför ett seminarium på tema "Lider Sverige av religiös beröringsskräck?".

Bilder på Stefan Attefall


Bilder fria att använda för press och media

Stefan Attefall på kristdemokraterna.se

På Kristdemokraternas webbplats kan du läsa mer om Stefan Attefall, hans idéer och vad han jobbar för.