Ansvarsområden

Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:

 • Boende och byggande

  Boende och byggande omfattar både frågor som rör hur bostadsmarknaden fungerar och frågor som rör samhällsplanering och byggande. I området ingår även lantmäteriverksamhet.

 • Statlig förvaltning

  Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att genomföra regeringens politik inom olika områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta för medborgare och företag. Inom området finns även information om länsstyrelserna, staten som arbetsgivare, staten som fastighetsägare och begravningsverksamhet.

 • Offentlig upphandling

  Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters fria rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av konkurrens mellan företag kan den offentliga sektorn skapa mera värde för skattepengarna.

 • Trossamfund

  Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan dem. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.