Ulf Kristersson

Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet

"Att kunna försörja sig själv är grunden för självständighet och trygghet. Socialförsäkringarna ska därför både stötta när vi är sjuka och inte kan arbeta, och göra vägen tillbaka så kort och framgångsrik som möjligt."

Webbintervju: Ulf Kristersson om sitt uppdrag

Unga tillbaka i arbete

Aktivitetsersättning kan betalas ut till personer i åldrarna 19-29 år vars arbetsförmåga helt eller delvis är nedsatt på grund av sjukdom. Antalet personer med aktivitetsersättning är 29 000 (2013) varav särskilt många med psykiska diagnoser. Att få unga personer med funktionsnedsättning tillbaka i arbete är en viktig fråga och regeringen undersöker vilka insatser som kan vidtas för att öka arbetsförmågan och stödja ungdomar att hitta en väg tillbaka in på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringen i Sverige

Ökat förtroende för socialförsäkringen

En viktig uppgift och en av de största utmaningarna för socialförsäkringen de närmaste åren är att uppnå ett ökat förtroende hos medborgarna. En modern försäkring är trygg och förutsägbar och bygger på att de som är inblandade känner en tillit kring att svåra beslut fattas på bästa sätt och att besluten alltid kan bli föremål för en rättssäker prövning. Reglerna ska vara tydliga och förutsägbara och det ska gå att lita på att de tillämpas rättssäkert, enhetligt och lika över landet.

En annan del av legitimiteten för socialförsäkringarna ligger i att rätt person får rätt ersättning. Det är orimligt att ersättning betalas ut felaktigt, både uppenbart missbruk och oavsiktliga fel orsakade av myndigheten eller enskilda. Försäkringskassan har till exempel ett samarbete med polisen och tullen.

Socialförsäkringsavtal för ökad rörlighet

Sverige har slutit socialförsäkringsavtal med länder utanför EU/EES-området. Avtalen syftar till att underlätta rörligheten mellan Sverige och det andra landet.

Avsikten är att en person ska vara försäkrad i ett av länderna. Socialförsäkringsavtalen gör att en person kan få del av intjänade socialförsäkringsförmåner och att sociala avgifter endast behöver betalas i det ena landet. Socialförsäkringsfrågor i övriga världen

Föregående Nästa
  • Porträttfoto på Ulf Kristersson
  • Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson besöker en bilverkstad
  • Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson besöker en bilverkstad
  • Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tecknar av tal med Indien Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tecknar socialförsäkringsavtal med Indien

Kontakta Ulf Kristersson

Erik Magni Pressekreterare hos Ulf Kristersson
Telefon work 08-405 23 34
Mobiltelefon cell 070-384 56 05
Foto: Roger Dahlberg/Regeringskansliet

Pensionsgruppens förslag till förändringar av pensionsöverenskommelsen

Pensionsgruppen - som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har enats om vissa förändringar i pensionsöverenskommelsen. Förändringarna innebär bland annat förslag till justering av AP-fondernas struktur och placeringsregler, en jämnare utveckling av inkomstpensionerna, ett längre arbetsliv och en översyn av premiepensionssystemet.

Senaste pressmeddelanden, tal och debattartiklar

Apr 18
Butiksägaren Magnus Jeppson, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och kommunalrådet Lars Hörnström står framför en närbutik.

Människor som står längre från arbetsmarknaden får jobb hos närbutik


Måndagen den 14 april besökte Ulf Kristersson en Ica Nära-butik i Katrineholm, en butik som anställer många invandrare och personer med olika typer av funktionsnedsättningar. På bilden syns butiksägaren Magnus Jeppson, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och kommunalrådet Lars Hörnström.

Socialförsäkringsministern besökte Kalix


Fredagen den 11 april besökte Ulf Kristersson Kalix kommun för att lyssna på erfarenheter från en särskild metod för att både minska antalet sjukskrivna och för att den sjukskrivna snabbare ska komma tillbaka till arbete. På bilden syns Ulf Kristersson och två av kommunens medarbetare.

Ulf Kristersson besökte Inre kraft i Boden


Torsdagen den 10 april besökte Ulf Kristersson assistans- och hemtjänstföretaget Inre kraft i Boden, ett företag som arbetar enligt LOV och anställer många utrikesfödda. På bilden syns Ulf Kristersson tillsammans med ett antal av verksamhetens medarbetare.

Ekonomiska vårpropositionen presenterad


Onsdagen den 9 april presenterade Ulf Kristersson regeringens ekonomiska vårproposition på Örebro universitet. Ta del av innehållet på regeringen.se/budget!

Bilder på Ulf Kristersson


Bilder fria att använda för press och media

Insatser inom Ulf Kristerssons ansvarsområden:


Ta del av regeringens större politiska initiativ och beslut sedan 2010:

Pensionsöverenskommelse


Pensionsgruppen - som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har enats om vissa förändringar i pensionsöverenskommelsen.

Ulf Kristersson på moderaterna.se


På Moderaternas webbplats kan du läsa mer om Ulf Kristersson, hans idéer och vad han jobbar för.