Ulf Kristersson

Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet

"Att kunna försörja sig själv är grunden för självständighet och trygghet. Socialförsäkringarna ska därför både stötta när vi är sjuka och inte kan arbeta, och göra vägen tillbaka så kort och framgångsrik som möjligt."

Webbintervju: Ulf Kristersson om sitt uppdrag

Unga tillbaka i arbete

Aktivitetsersättning kan betalas ut till personer i åldrarna 19-29 år vars arbetsförmåga helt eller delvis är nedsatt på grund av sjukdom. Antalet personer med aktivitetsersättning är 29 000 (2013) varav särskilt många med psykiska diagnoser. Att få unga personer med funktionsnedsättning tillbaka i arbete är en viktig fråga och regeringen undersöker vilka insatser som kan vidtas för att öka arbetsförmågan och stödja ungdomar att hitta en väg tillbaka in på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringen i Sverige

Ökat förtroende för socialförsäkringen

En viktig uppgift och en av de största utmaningarna för socialförsäkringen de närmaste åren är att uppnå ett ökat förtroende hos medborgarna. En modern försäkring är trygg och förutsägbar och bygger på att de som är inblandade känner en tillit kring att svåra beslut fattas på bästa sätt och att besluten alltid kan bli föremål för en rättssäker prövning. Reglerna ska vara tydliga och förutsägbara och det ska gå att lita på att de tillämpas rättssäkert, enhetligt och lika över landet.

En annan del av legitimiteten för socialförsäkringarna ligger i att rätt person får rätt ersättning. Det är orimligt att ersättning betalas ut felaktigt, både uppenbart missbruk och oavsiktliga fel orsakade av myndigheten eller enskilda. Försäkringskassan har till exempel ett samarbete med polisen och tullen.

Socialförsäkringsavtal för ökad rörlighet

Sverige har slutit socialförsäkringsavtal med länder utanför EU/EES-området. Avtalen syftar till att underlätta rörligheten mellan Sverige och det andra landet.

Avsikten är att en person ska vara försäkrad i ett av länderna. Socialförsäkringsavtalen gör att en person kan få del av intjänade socialförsäkringsförmåner och att sociala avgifter endast behöver betalas i det ena landet. Socialförsäkringsfrågor i övriga världen

Föregående Nästa
  • Porträttfoto på Ulf Kristersson
  • Socialförsäkringsavtal med Sydkorea skrivs under Socialförsäkringsavtal med Sydkorea skrivs under
  • Ulf Kristersson på företagsbesök Ulf Kristersson på företagsbesök
  • Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson besöker en bilverkstad
  • Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson besöker en bilverkstad
  • Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tecknar av tal med Indien Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tecknar socialförsäkringsavtal med Indien

Kontakta Ulf Kristersson

Erik Magni Pressekreterare hos Ulf Kristersson
Telefon work 08-405 23 34
Mobiltelefon cell 070-384 56 05

Regeringen ger OECD i uppdrag att granska ungdomars arbetsmarknad i Sverige

Studien kommer bland annat att omfatta olika stöd för särskilt utsatta grupper.
- Vi går nu vidare tillsammans med OECD och granskar ungdomars arbetsmarknad för att fler unga ska få rätt stöd och bättre rehabilitering, så att man ökar möjligheterna att få jobb, säger Ulf Kristersson.

Aug 28

Ulf Kristersson besökte Ängelholm


Den 26 augusti besökte Ulf Kristersson Ängelholm och företaget Miroi, som på uppdrag av Arbetsförmedlingen genomför aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar.
Socialförsäkringsministern besökte Swedbank i Helsingborg

Ulf Kristersson besökte praktikprogram för ungdomar och utrikes födda


Måndagen den 25 augusti besökte Ulf Kristersson Swedbank i Helsingborg som driver ett praktikprogram för ungdomar och utrikes födda.

Socialförsäkringsministern besökte Burlöv


Den 25 augusti besökte Ulf Kristersson Pangea, en mötesplats för ungdomar i Burlöv som drivs genom samverkan mellan Burlövs kommun, Burlövs bostäder AB, Hilti och Akzo Nobel.
Ulf Kristersson besökte Enköpings Rugbyklubb

Ulf Kristersson träffade Enköpings Rugbyklubb


Fredagen den 22 augusti besökte Ulf Kristersson Enköping för att träffa Enköpings Rugbyklubb, en idrottsförening med ett starkt socialt engagemang.

Socialförsäkringsministern besökte Eskilstuna


Den 21 augusti besökte Ulf Kristersson St: Eskil gymnasium i Eskilstuna för att prata om välfärdspolitikens utmaningar.

Ulf Kristersson besökte Kooptima i Norrköping


Den 20 augusti besökte socialförsäkringsministern kooperativet Kooptima Norrköping, en verksamhet som främst arbetar för att ge personer med funktionsnedsättningar ökade möjligheter till arbete.

Socialförsäkringsministern besökte Finspång


Onsdagen den 20 augusti besökte Ulf Kristersson second hand-butiken Hans & Greta i Finspång som genom daglig verksamhet och arbetsträning i butiken ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter till sysselsättning.

Bilder på Ulf Kristersson


Bilder fria att använda för press och media

Insatser inom Ulf Kristerssons ansvarsområden:


Ta del av regeringens större politiska initiativ och beslut sedan 2010:

Socialförsäkringavtal med Indien


Socialförsäkringsavtalet med Indien träder i kraft den 1 augusti.

Pensionsöverenskommelse


Pensionsgruppen - som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har enats om vissa förändringar i pensionsöverenskommelsen.

Ulf Kristersson på moderaterna.se


På Moderaternas webbplats kan du läsa mer om Ulf Kristersson, hans idéer och vad han jobbar för.