Ulf Kristerssons ansvarsområden

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ansvarar för:

  • Socialförsäkring

    Socialförsäkringen omfattar sjukförsäkring, pensioner samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar. Ulf Kristersson är ansvarig för de två förstnämnda områdena och för socialförsäkringens administration.

  • Sjukförsäkring

    I området ingår bland annat frågor som gäller sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och arbetsskadeförsäkring.

  • Pensioner

    Området omfattar bland annat frågor som rör bostadstillägg till pensionärer, efterlevandepension, garantipension, inkomstpension och premiepension.