CV - Peter Norman

Finansmarknadsminister

Partitillhörighet: Moderata Samlingspartiet

Personligt

Född 1958, gift med Filippa, fyra barn, bosatt i Stockholm

Utbildning

1981-1984
Akademisk utbildning vid Stockholms universitet, 125 poäng varav 60 poäng nationalekonomi

1974-1978
Gymnasiestudier, naturvetenskaplig linje, vid Östra Real i Stockholm

Befattningar

2010-
Finansmarknadsminister

2000-2010
VD för Sjunde AP-fonden

1999-2000
VD för Alfred Berg Asset Management

1996-1999
VD för Alfred Berg Transferator

1994-1996
Riksbanksdirektör vid Sveriges Riksbank, chef för penning- och valutapolitiska avdelningen

1993-1994
Chefsekonom vid Alfred Berg Transferator

1992-1993
Penningmarknadsmäklare vid Alfred Berg Transferator

1987-1992
Ekonom vid Sveriges Riksbank

1986-1987
Studierektor vid institutionen för Nationalekonomi, Stockholms universitet

1985-1986
Lärare vid institutionen för Nationalekonomi, Stockholms universitet

Andra uppdrag

November 2008 - maj 2009
Ordförande för Carnegie Investment Bank AB

November 2008 - maj 2009
Ordförande för Max Matthiessen AB