Kalendarium - Erik Ullenhag

Per dag Veckovis

Fredag 6 mars 2015

Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala

Bilateralt möte om klimat- och energifrågor med Nick Mabey, rådgivare till Tony Blair och Ed Miliband

Möte med Institutet för framtidsstudier

Deltar i informellt utrikesministermöte i Riga

Invigning av Passivhus, Allingsås

Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

ministermöte i rådet (miljö) EU:s miljöministrar möts i Bryssel.

Idag
Uppdatera Rensa