Kalendarium - Erik Ullenhag

Per dag Veckovis

Måndag 15 december

Träffar representanter för Stockholms läns landsting och kommun angående Förbifart Stockholm

Deltar vid OECD-DAC-möte, Paris

Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC) i Bryssel

Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

Möte i rådet (jordbruk och fiske) EU:s ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskefrågor.

Möte i rådet (utrikesfrågor) Medlemsländernas utrikesministrar möts i Bryssel.

Tisdag 16 december

Tar emot utredning om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor

Besöker Katrineholm

Besöker Örebro

Deltar vid OECD-DAC-möte, Paris

Försvarsmakten överlämnar underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Möte i rådet (allmänna frågor) Medlemsländernas ministrar med asnvar för EU-frågor möts i Bryssel.

Möte i rådet (jordbruk och fiske) EU:s ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskefrågor.

Onsdag 17 december

EU-nämnden, riksdagen

Besök på Universitets- och högskolerådet (UHR), Stockholm

ministermöte i rådet (miljö) EU:s miljöministrar möts i Bryssel.

Torsdag 18 december

EU-toppmöte, Bryssel

Inviger bro och väg i Sundsvall

Deltar i frågestund i riksdagen

Deltar vid lantbruksdebatt i Skövde

Europeiska rådet EU:s stats- och regeringschefer möts för toppmöte i Bryssel.

Fredag 19 december

EU-toppmöte, Bryssel

Besöker Returhuset i Bergsjön, PRO Göteborg och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (Delta)

Europeiska rådet EU:s stats- och regeringschefer möts för toppmöte i Bryssel.

Lördag 20 december

Inga engagemang rapporterade.

Söndag 21 december

Inga engagemang rapporterade.

Idag
Uppdatera Rensa