Kalendarium - Erik Ullenhag

Per dag Veckovis

Måndag 23 mars

Presenterar regeringens prioriteringar för arbetet inom EU, Göteborg

Inrikes resa

Studiebesök Chalmers, Göteborg

Besöker Sydkorea med kronprinsessparet

Zambia

Podradio, Stockholm

Inrikes resa

Verksamhetsbesök i Skåne Besök vid Södra skånska regementet P 7 i Revingehed och de marintekniska verksamheterna vid Varvsudden i Landskrona.

Inrikes resa

Mottar jämställdhetspris i Etiopien I samband med besöket deltar Åsa Regnér även i en paneldiskussion om kvinnors hälsa och gör ett fältbesök på en kvinnojour.

Tisdag 24 mars

Anförande på SKL:s ordförandedag

Inledningstalar på konferens för lärare på barn-och fritidsprogrammet, Huddinge

Besöker Sydkorea med kronprinsessparet

Zambia

Tal på examensceremoni på Paideia, Judiska församlingens sessionssal

Invigning av kraftvärmeverk, Växjö

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Interpellationsdebatt, riksdagen

Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

Deltar på informellt ministerrådsmöte (FAC), Riga

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Mottar jämställdhetspris i Etiopien I samband med besöket deltar Åsa Regnér även i en paneldiskussion om kvinnors hälsa och gör ett fältbesök på en kvinnojour.

Onsdag 25 mars

Regeringen bjuder in till pressträff, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Besök i Kanada

Anförande på Svenska Filmintitutets slutseminarium "Tillgänglig bio"

Invigningstalar på Digikult, Göteborg

Studiebesök Frihamnen, Stockholm

Besöker Sydkorea med kronprinsessparet

Myndighetsbesök på Statens tjänstpensionsverk, Sundsvall

Zambia

Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

Anförande på Finsamkonferens, Linköping

Torsdag 26 mars

Besök i Kanada

Utrikes resa

Utrikes resa

Besöker Sydkorea med kronprinsessparet

Deltar på LO-seminarium om vinster i välfärden

Frågestund i riksdagen

Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Fredag 27 mars

Besöker Kina

Besök i Kanada

Utrikes resa

Inledningstalar på SKL-seminarium som korar Årets bästa sjukhus 2014, Stockholm

Pressträff om skatteförslag inför budgeten, Stockholm

Pressträff om skatteförslag inför budgeten, Stockholm

Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, Stockholm

Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm

Lördag 28 mars

Besöker Kina

Besök i Kanada

Utrikes resa

Deltar i WWF-evenemang för Earth Hour

Söndag 29 mars

Besök i Kanada

Utrikes resa

Idag
Uppdatera Rensa