Catharina Elmsäter-Svärds kalendarium

Per dag Veckovis

Fredag 25 april 2014

Träff med miljöteknikföretag, Eskilstuna

Medverkar i Centerpartiets Europadagar, Göteborg

Medverkar på Centerkvinnornas förbundsstämma, Jönköping

Partiarrangemang

Anförande med anledning av Sydafrikas nationaldag samt 20-årsjubileum av demokrati, Stockholm

Bilateralt möte med Portugals statssekreterare för EU-frågor Mr Bruno Macaes, Stockholm

Deltar i Lennart Meri Conference i Tallinn, Estland

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Står värd för TTIP-seminarium på UD

Deltar vid De6th International Parliamentarians' Conference

Årlig nordisk dialog med OCHA

Deltar i Östliga partnerskapets toppmöte, Prag

Inrikes resa, Örebro

Närvarar vid Operans årsstämma

Partiarrangemang

Partiarrangemang, Växjö

Talar på Royal Bank of Scotland's lunchmöte, Stockholm

Partiarrangemang, Lidingö

Idag
Uppdatera Rensa