Catharina Elmsäter-Svärds kalendarium

Per dag Veckovis

Måndag 14 april

Medverkar i seminarium om Jobb och tillväxt i fokus, Nässjö

Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Luxemburg

Deltar vid ministerråd i Luxemburg

Deltar vid Stadsteaterns Forum-Debatt, Stockholm

Partiarrangemang, Södermanland

Möte i rådet (allmänna frågor) Medlemsländernas EU-ministrar möts i Luxemburg.

Möte i rådet (utrikes frågor) Medlemsländernas utrikesministrar möts i Luxemburg.

Tisdag 15 april

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Inrikes resa

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar vid Högnivåmöte om Globala partnerskapet, Mexiko city

Utrikes resa, Luxemburg

Besöker Medelhavsmuseet, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Besöker Göteborgs universitet

Företagsbesök Cybercom för att diskutera arbetskraftsinvandring

Möte i rådet (jordbruk och fiske) EU:s ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskefrågor möts i Luxemburg.

Onsdag 16 april

Deltar vid seminarium i riksdagen om straff

Deltar vid Högnivåmöte om Globala partnerskapet, Mexiko city

Torsdag 17 april

Utfrågas i Konstitutionsutskottet, riksdagen

Fredag 18 april

Inga engagemang rapporterade.

Lördag 19 april

Inga engagemang rapporterade.

Söndag 20 april

Inga engagemang rapporterade.

Idag
Uppdatera Rensa