Upphandlingar och ramavtal

När Regeringskansliet vill beställa varor eller tjänster görs så kallade avrop mot ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Regeringskansliet hade år 2013 cirka 340 olika avtal och ramavtal. I första hand avropas dessa och i andra hand de statliga ramavtal som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet tecknat. Om varken Regeringskansliet eller Statens inköpscentral har ett ramavtal inom ett område genomför Regeringskansliet en upphandling.

Regeringskansliets inköp

År 2013 köpte Regeringskansliet varor och tjänster för ca 880 miljoner kronor. Summan omfattar de inköp som regleras av lagen för offentlig upphandling. Inköpsvolymen fördelades per kategori ungefärligt enligt följande: IT och telecom 29 procent, intern service 26 procent, personal och kompetens 4 procent, kommunikation 4 procent, resor, möten och representation 20 procent samt utredning och administration 17 procent.

Inköpsfördelningen mellan departementen såg då ut som följer: Förvaltningsavdelningen 51 procent, Utrikesdepartementet 13 procent, Finansdepartementet 8 procent, Näringsdepartementet 5 procent, Socialdepartementet 5 procent samt Statsrådsberedningen och övriga sju departement 18 procent.

Ramavtal som Regeringskansliet har tecknat kan även användas av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrepresentationen.

År 2013 köpte kommittéer, utredningar samt utrikesrepresentation för ca 230 miljoner kronor.

Upphandlingar

Under 2013 annonserade Regeringskansliet 18 upphandlingar. Information om Regeringskansliets pågående upphandlingar hittar du i databasen OPIC. Har du frågor om en specifik upphandling, kontakta ansvarig handläggare. Namn och kontaktinformation framgår av den annons som beskriver respektive upphandling.

Mer information om hur offentlig upphandling går till och hur man lämnar anbud finns att läsa i information från Kammarkollegiets upphandlingsstöd och Konkurrensverket.

För övriga frågor, kontakta Regeringskansliets registrator.