Upphandlingar och ramavtal

När Regeringskansliet vill beställa varor eller tjänster görs så kallade avrop mot ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Regeringskansliet hade år 2012 cirka 350 olika avtal och ramavtal. I första hand avropas dessa och i andra hand de statliga ramavtal som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet tecknat. Om varken Regeringskansliet eller Statens inköpscentral har ett ramavtal inom ett område genomför Regeringskansliet en upphandling.

Regeringskansliets inköp

Ramavtal som Regeringskansliet har tecknat kan även användas av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrepresentationen. År 2012 köpte Regeringskansliet varor och tjänster för drygt 1 miljard kronor. Summan omfattar de inköp som regleras av lagen för offentlig upphandling. Inköpsvolymen fördelades per kategori ungefärligt enligt följande: IT och telecom 29 procent, intern service 23 procent, personal och kompetens 5 procent, information 7 procent, resor, konferens och representation 19 procent samt utredning och administration 17 procent.

Inköpsfördelningen mellan departementen såg då ut som följer: Förvaltningsavdelningen 49 procent, Utrikesdepartementet 22 procent, Socialdepartementet 4 procent, Finansdepartementet 8 procent, Näringsdepartementet 6 procent samt Statsrådsberedningen och övriga sju departement 11 procent.

Upphandlingar

Under 2012 annonserade Regeringskansliet 25 upphandlingar. Information om Regeringskansliets pågående upphandlingar hittar du i databasen OPIC. Har du frågor om en specifik upphandling, kontakta ansvarig handläggare. Namn och kontaktinformation framgår av den annons som beskriver respektive upphandling.

Mer information om hur offentlig upphandling går till och hur man lämnar anbud finns att läsa i information från Kammarkollegiets upphandlingsstöd och Konkurrensverket.

För övriga frågor, kontakta Regeringskansliets registrator.