Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall möter trossamfund i Sverige

Onsdagen den 1 december träffar civil- och bostadsminister Stefan Attefall företrädare för ett 50-tal trossamfund i Sverige. Mötet ska handla om religionens plats i det svenska samhället, trossamfundens uppgift i samhällsutveckling samt trossamfundens roll och möjlighet att bidra till en bra integrationsprocess i samhället.

De inbjuda trossamfunden är de som får ekonomiskt stöd via Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Mötet är inte öppet för media, men efter mötets slut finns möjlighet för media att träffa Stefan Attefall och deltagare från mötet.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 1 december kl. 12.
Plats: Rosenbad. Samling för media kl. 11.45 i Lilla Pressrummet, Rosenbad.

Vänligen medtag presslegitimation.


Kontakt

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall