Arbetsmarknadsministern har ordet 2 - 2012

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, och det har den varit i 20 års tid. Enligt den senaste statistiken från SCB var ungdomsarbetslösheten 25,2 procent i februari. Dock bör man ha i åtanke att den officiella arbetslöshetsdefinitionen inkluderar heltidsstuderande som söker arbete. I februari i år var strax över hälften av de arbetslösa ungdomarna i åldern 15-24 år heltidsstuderande.

Hillevi Engström och ambassadör Jan Olsson. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström med ambassadör Jan Olsson. Foto: Europeiska unionens råd

En grundläggande orsak till den höga ungdomsarbetslösheten har varit brister i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden som skapat en hög tröskel mellan utbildning och arbete. Problemen har förstärkts av att alltför många unga har lämnat skolan utan tillräckliga kunskaper och att yrkesutbildningarna länge sattes på undantag.

Ungdomar är en konjunkturkänslig grupp som drabbas särskilt hårt vid konjunkturnedgångar men som också tidigt får del av återhämtningen på arbetsmarknaden. En majoritet av alla unga är arbetslösa under en mycket begränsad, om än återkommande, tid. Under 2007-2011 har andelen arbetslösa ungdomar som haft en arbetslöshetsperiod på under fem veckor legat mellan 39 och 48 procent. Det betyder att en stor del av de arbetslösa ungdomarna relativt snabbt landar i en stabil arbetsmarknadssituation. Det innebär inte att ungdomars arbetslöshet är oproblematisk men att prata om "en förlorad generation" är överdrivet.

Det finns däremot en grupp ungdomar som riskerar att hamna i ett varaktigt utanförskap om de inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och det är unga som inte har slutfört sin gymnasieutbildning.

Regeringen har mot bakgrund av den långvarigt höga ungdomsarbetslösheten vidtagit flera reformer för att förbättra ungas möjligheter till jobb. Vi har bland annat sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden genom att göra det billigare och enklare att anställa unga, infört RUT- och ROT-avdragen samt halverat restaurangmomsen. För ungdomar som saknar slutbetyg har regeringen förlängt den studiemotiverande folkhögskolesatsningen som de kan ta del av från första dagen i arbetslöshet. Vidare har vi förlängt möjligheten för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar en fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning att få studiemedel med den högre bidragsnivån inom studiemedlet, för studier på grundskole- eller gymnasienivå.

Förutom att förstärka och effektivisera insatserna för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden behöver förebyggande insatser vidtas för att förhindra att fler ungdomar blir arbetslösa. En viktig del i det är att fortsätta att rätta till bristerna i utbildningssystemet - och här kommer den nya gymnasieskolan att spela en viktig roll. Flera förslag i den nya gymnasieskolan syftar nämligen till att höja kvaliteten och statusen på yrkesutbildningarna.

Slutsats: genom att acceptera den gängse problemformuleringen och fokusera på den majoritet av ungdomar som är arbetslösa korta perioder minskar sannolikheten att de verkliga problemen uppmärksammas och åtgärdas.

Hillevi Engström
Arbetsmarknadsminister

Besök och medverkan

Hillevi Engströms besök och medverkan i februari och mars.

Resor

10 februari Lund: Besökte Arbetsförmedlingen

17 februari Bryssel: Deltog i rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, EPSCO

20 februari Östervåla: Besökte det sociala företaget Solrosen

23 februari Lund: Deltog i panelsamtal om framtidens arbetsmarknad på Lundaekonomernas arbetsmarknadsdag "eee-dagarna"

27-28/2 Kiruna: Besökte Kiruna med migrationsminister Tobias Billström

29/2 Södertälje: Besökte Telge Tillväxt

27-28 mars Övertåneå: Besöker Övertorneå

Konferens och seminarium

1 februari Jönköping: Medverkade på konferens om arbetsmarknad och funktionsnedsättning. Konferensen arrangerades av projektet FIA mé knuff och HSO Jönköpings län.

6 februari Stockholm: Besök på Handisam

8 februari Stockholm: Deltog på Arbetsmiljöverkets seminarium AV2020

10 februari Lund: Talade på Välfärdskonferens

11 februari Solna: Talade på Max Hamburgerrestaurangers årliga chefsträff
14 februari Stockholm: Deltog på seminarium arrangerat av Samhall AB

15 februari Stockholm: ILO mottagning

21 februari Stockholm: Interpellationsdebatt, riksdagen

13 mars Stockholm: Interpellationsdebatt, riksdagen

14:e mars Stockholm: Deltog på kompetensgalan

1 mars Stockholm: Frågestund, riksdagen

2 mars Uppsala: Talade på konferens för försäkringskasse- och arbetsförmedlare

13 mars Stockholm: Interpellationsdebatt, riksdagen