Reportage, 10 december 2010

FN:s dag för mänskliga rättigheter - Integrationsministern talare vid seminarium om romers situation

Den 10 december, FN:s dag för mänskliga rättigheter, medverkade integrationsminister Erik Ullenhag under ett seminarium om romers rättigheter och villkor i vårt land, och hur man ska kunna bryta utanförskapet för romerna.

Integrationsminister Erik Ullenhag Integrationsminister Erik Ullenhag

Seminariet ägde rum i Kulturhuset och Svenska FN-förbundet var arrangör. Erik Ullenhag talade under programpunkten "Svenska romer - medborgare på lika villkor?".

- Arbete är oerhört viktigt, men det handlar inte bara om jobbpolitiken när det gäller integration. Där har vi större utmaningar.

Rent allmänt är Sverige ett öppet och tolerant land, menade Ullenhag.

Rosita Grönfors iklädd traditionella romska kläder En av talarna var Rosita Grönfors, ordförande i Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocenter

- Men det finns ett undantag; vår tolerans är inte så stor när det gäller judar, muslimer och romer.

Sommarens nyhetsrapportering om Frankrikes massavvisningar av romer innebar för många en plötslig insikt om villkoren för den romska minoriteten i Europa. Och i Sverige har romerna varit utsatta för inhumana övergrepp sedan lång tid tillbaka, sa Ullenhag.

- Många kan säga att "det var då det", men problemen med diskriminering finns fortfarande. Få fördomar är så "rumsrena" som fördomar mot romer.

Den 20 december går remisstiden ut för det betänkande som Delegationen för romska frågor har lämnat till regeringen. Dialoger med romer har varit en viktig del av beredningen av delegationens förslag.

Integrationsminister Erik Ullenhag blir intervjuad SR International Radio Romano intervjuar Erik Ullenhag

- Det är oerhört viktigt att minoritetsgrupperna är delaktiga i utformandet av handlings- och åtgärdsprogram. Och det finns alltså fortfarande tid att komma in med synpunkter, påminde Erik Ullenhag.

Efter seminariet följde en paneldiskussion där bland andra Maria Leissner, ordförande i Delegationen för romska frågor, Aleksander Gabelic, ordförande i svenska FN-förbundet och Farbod Rezania, integrationsansvarig vid Svenskt Näringsliv deltog.

FAKTA

Den 31 juli 2010 presenterade Delegationen för romska frågor sin utredning Romers rätt - En strategi för romer i Sverige. I betänkandet föreslås en nationell strategi för romer med förslag om hur romer ska kunna få full tillgång till sina mänskliga rättigheter och välkomnas in i majoritetssamhället.