Nyhetsartikel, 24 februari 2011

Integrationsministern mottog rapport om minoritetsspråk vid Sametingets plenum

Erik Ullenhag talade onsdagen den 23 februari vid Sametingets plenum i Sundsvall. I samband med detta överlämnade Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län den första uppföljningsrapporten om hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 2009 tillämpas av myndigheterna.

Kvinna i samedräkt skakar hand med Erik Ullenhag i mörk kavaj och rosa skjorta Ingrid Inga, ordförande i Sametingets styrelse, och integrationsminister Erik Ullenhag

Under det gångna året har regeringen öronmärkt drygt 26 miljoner kronor per år för att stärka det samiska språket och öka samers inflytande. Detta arbete fortsätter under 2011. Därutöver avsätts 3,5 miljoner kronor för de nationella minoriteternas egna språkrevitaliseringsprojekt. Förra året beviljades samiska språkprojekt 35 procent av dessa medel.

I uppföljningsrapporten lyfts tre framgångsfaktorer på kommunal nivå fram; en klar förankring i ledningen, en tydlig samordnande funktion och fungerande samråd med de berörda nationella minoriteterna.

- Det är viktigt att minoriteterna engagerar sig lokalt och gör sina röster hörda. Fungerande samråd är en nyckel till framgång. Samråd behövs också för att kunna göra rätt prioriteringar lokalt, sade Erik Ullenhag.

Regeringens minoritetspolitiska strategi, Från erkännande till egenmakt, som nu ska förverkligas, innehåller insatser för att stärka samers inflytande och egenmakt på lokal nivå, höja samiskans status och synliggöra språket i samhället. I en del områden är samiskan så hotad att den helt riskerar att försvinna.

- Regelverket för att åstadkomma en revitalisering av samiskan finns nu på plats. Kommuner och landsting har fått tydliga uppdrag och resurser. Sametinget har fått fler verktyg och resurser för att göra sin del av arbetet. Nu måste myndigheter, Sametinget och samerna lokalt få detta att fungera.