Reportage, 8 april 2011

Internationella Romadagen

Den 8 april är det den internationella Romadagen, eller romernas nationaldag. Den firas till minne av den första internationella romska kongressen som hölls 8 april 1971 i London. Då infördes också den romska flaggan med ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält.

Internationella Romadagen bjöd på musik och dans
Erik Ullenhag talade

Dagen uppmärksammas på olika håll i Sverige, bland annat på Kulturens Hus i Luleå och i Stockholm talade integrationsminister Erik Ullenhag i Kungsträdgården.

Det har funnits romer i Sverige i minst 500 år. Sedan ett antal år tillbaka är de en av våra nationella minoriteter. Erik Ullenhag talade om historien med förintelsen i Nazityskland och om "den bortglömda förintelsen", Porajmos, den romska benämningen för nazisternas folkmord på romer. Han talade också om den systematiska diskriminering och de övergrepp som romer blivit utsatta för av den svenska staten. Han menade att vi behöver dokumentera och erkänna historien för att komma framåt.

- Därför har vi nu påbörjat arbetet med en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. Genom att regeringen uppmärksammar och tar avstånd från de historiska övergreppen hoppas vi att det blir lättare för dem som utsattes och deras anhöriga att gå vidare, sa Erik Ullenhag.

Integrationsministern fortsatte sitt tal med att tala om att vi tyvärr även idag har en nutid med omfattande utanförskap och omfattande diskriminering. Men han såg ändå ljusare på framtiden.

- Jag vill att vi ska enas om att vi ska nå ett Sverige där vi tar diskrimineringen på allvar. Om 20 år ska vi nå ett Sverige där ett romskt barn som föds idag ska ha samma möjligheter vem som helst annars i majoritetsbefolkningen. Och där vi ser den rikedom som minoriteter står för och inte längre är i en situation där vi gör skillnad mellan människor.

- Idag är grunden för firande och i grunden en dag för att minnas det som också varit positivt, avslutade Erik Ullenhag sitt tal i Kungsträdgården.