Nyhetsartikel, 6 maj 2011

Bengt Westerberg leder utredning om främlingsfientlighet

En samlad bild av kunskapen om främlingsfientlighet och annan liknande intolerans är ett av syftena med den utredning som integrationsminister Erik Ullenhag har tillsatt idag, fredagen den 6 maj 2011. Utredningen ska också identifiera brister som bör åtgärdas i det fortsatta arbetet.

Två personer vid ett talarpodium, en kameraman i bakgrunden Bengt Westerberg presenterades som utredare vid dagens pressträff
Två män i kostym stående vid ett podium framför en blå fondvägg Bengt Westerberg och Erik Ullenhag

Integrationsministern tackade Bengt Westerberg, vid dagens pressträff, för att han åtagit sig detta uppdrag.

- Varje ny generation måste vinnas för att bli tolerant och skolan måste förmedla vikten av att värna de mänskliga rättigheterna, säger Erik Ullenhag.

Bengt Westerberg, före detta partiledare för Folkpartiet och avgående styrelseordförande i Röda Korset, instämde och menade att fördomar finns hos alla.

- Främlingsfientlighet och rasism kan uppstå i vilket land som helst, vi ska inte tro att vi kan vaccinera oss mot fördomar och intolerans, sa Bengt Westerberg under pressträffen. En viktig fråga är hur man mäter och definierar främlingsfientlighet och antisemitism.

Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 26 oktober 2012. Senast den 24 augusti 2012 ska utredaren lämna en delredovisning om särskilt kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och annan intolerans.