Nyhetsartikel, 19 maj 2011

Erik Ullenhag på romskt dialogmöte

Fredagen den 13 maj hölls ett dialogmöte, arrangerat av Arbetsmarknadsdepartementet, om romers rätt i samhället. Syftet var dels att beskriva arbetsprocessen med betänkandet "Romers rätt - en strategi för romer i Sverige", och dels att informera om regeringskansliets preliminära idéer kring hur arbetet med att stärka romers rätt bör organiseras.

Man i kostym i högerprofil Erik Ullenhag i samtal efter mötet

Arbetsmarknadsdepartementet hade bjudit in ett stort antal romska organisationer till mötet.

Under eftermiddagen diskuterade deltagarna de förslag som hade presenterats, och efter en sammanfattning av diskussionerna berättade integrationsministern om regeringens arbete med romers rättigheter.

- Hur det känns att bli diskriminerad som romer har blivit, och fortfarande blir, kan jag inte riktigt sätta mig in i, men det är min skyldighet att försöka göra något för att motverka diskrimineringen, sa Erik Ullenhag.

Han betonade också vikten av att driva frågan i EU-sammanhang.
- Vad som sker i andra länder, bland annat i Ungern, måste alla medlemsländer vara uppmärksamma på. Vi behöver också samverka med varandra - även om vi inte alltid tycker lika - och mycket arbete måste göras lokalt.

EU-ramverk för integrering av romer

Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) antog den 19 maj i Bryssel slutsatser om ett EU-ramverk för nationella strategier för integrering av romer till år 2020.

Romer är den största etniska minoriteten i Europa - det bor ungefär 10 till 12 miljoner romer i Europa, varav cirka 50 000 bor i Sverige.