Reportage, 31 maj 2011

Förbättrad integration på arbetsmarknaden stor utmaning

Måndagen den 30 maj höll integrationsminister Erik Ullenhag, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och migrationsminister Tobias Billström ett medieseminarium om vikten av att snabbare få utrikes födda och asylsökande i arbete.

Hillevi Engström, Tobias Billström och Erik Ullenhag Hillevi Engström, Tobias Billström och Erik Ullenhag mötte journalister i Rosenbad

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är stor, och den måste minska väsentligt de närmaste åren.
- En av de viktigaste frågorna under den här mandatperioden är att minska det här gapet, sa migrationsministern.

Gemensam turne i höst

I höst kommer de tre ministrarna att göra en gemensam jobbturné för att se hur man lokalt arbetar med att undanröja hinder för en effektiv etablering på arbetsmarknaden , fortsatte Tobias Billström.
- Vi behöver träffa arbetsgivare, nyanlända invandrare och utrikes födda som inte fått arbete.

En lyckad integration är helt avgörande för den demografiska utmaningen.
- Därför måste vi ta vara på dem som står långt från arbetsmarknaden. En lyckad integration innebär också konkurrensfördelar i en globaliserad värld. Svenska pratas inte av så många och det är en fördel om många i arbetslivet behärskar andra språk, menade Erik Ullenhag.

Han underströk också att all forskning på integrationsområdet visar att ju snabbare en person kommer in på arbetsmarknaden, desto lättare blir det att komma in i samhället. Har man många nyanlända, så ökar gapet och i ett system utan arbetskraftsinvandring blir gapet också större.

Utanförskap kan gå i arv

Det finns också ett individperspektiv, sa Hillevi Engström,
- Det finns en klyfta mellan den som har arbete och den som inte har arbete. Oroande är också att de som inte får arbete kan hamna i utanförskap, som sedan kan gå vidare till nästa generation. Den demografiska utvecklingen är som sagt problematisk; tar vi Dalarna som exempel kommer tre till fyra barn att leva tills de blir hundra år, och hundra personer som arbetar ska försörja 78 personer. Om några år ska hundra försörja 91- 92 personer. Vi måste alltså blir fler som arbetar längre.

Hon sa också att det är viktigt att fortsätta gynna jobblinjen och förbättra matchningen - och att motivera arbetsgivare att anställa genom att göra förfarandet billigare. Arbetsförmedlingen har också en viktig uppgift i att sprida kunskaper om de stöd som finns för arbetsgivare.

- Sverige ska fortsätta att vara öppet och tolerant land, och välkomna invandring, oavsett om man kommer som flykting eller om man söker sig hit för att arbeta eller studera. I länder som Kanada, som har haft både flykting- och arbetskraftsinvandring, är frågan om invandrare på arbetsmarknaden inte alls lika laddad, utan tvärtom upplevs invandringen som ekonomiskt fördelaktig, sa Erik Ullenhag.