Erik Ullenhag talade om ett samhälle för alla på lika villkor

Torsdagen den 29 september deltog Erik Ullenhag i konferensen Mångfald och företagande i Stockholm.

Erik Ullenhag och Lena Ringstedt, ordförande på HSO i Stockholm. Erik Ullenhag och Lena Ringstedt, ordförande på HSO i Stockholm. Foto: Regeringskansliet

Syftet med konferensen, som anordnades av Misa AB, HSO i Stockholms län och Clarion Hotel Sign, var att bland annat att stärka funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden.

- Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina egna förmågor. Vi måste ta tillvara kompetensen hos alla människor och få ett samhälle där alla kan vara med på lika villkor, säger Erik Ullenhag. En fråga som också berör detta och som jag arbetar med just nu är att försöka föra in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen.