Nyhetsartikel, 19 oktober 2011

Ministertrio på jobbturné i Göteborg

Tisdagen den 18 oktober inledde Erik Ullenhag, Hillevi Engström och Tobias Billström sin i våras annonserade jobbturné med ett heldagsbesök i Göteborg. Syftet med dagen var att lära mer och få idéer om hur kompetensen från utrikes födda bättre kan tas tillvara och få fler att komma i arbete.

Erik Ullenhag och Hillevi Engström pratar med butikschefen Håkan Engström på Ica Bergsjön Erik Ullenhag och Hillevi Engström pratar med butikschefen Håkan Engström på Ica Bergsjön

Dagen inleddes på Ica-skolan i Bergsjön. Skolan är en utbildningsorganisation som bedrivs inom Ica-koncernen i Sverige och Norge. Ungdomar som hoppat av gymnasiet eller som är arbetssökande kan söka till skolan. Eleverna får genomgå en sex månader lång driftutbildning för butik, både med teori och praktik. Under besöket berättade både elever och lärare om hur viktigt mångfald, vilja och rätt inställning är för att lyckas med arbetet.

Vad gör ni med kunder som klagar på till exempel köttfärsen, frågade Erik Ullenhag.

- Då åtgärdar vi det. För kunden har alltid rätt, svarade eleverna.

- Mångfalden i näringslivet är redan en viktig konkurrensfördel i den globala världen och integrationen är helt avgörande för Sveriges fortsatta framtid. Sverige måste bli mycket bättre på att ta tillvara den mångfald av kunskaper som finns hos utrikes födda, säger Erik Ullenhag.

Restaurangskola stärker unga som misslyckats med grundskola

Tobias Billström, Erik Ullenhag och Hellevi Engström med pratar med några av eleverna på Kökstrappan Tobias Billström, Erik Ullenhag och Hellevi Engström pratar med några av eleverna på Kökstrappan

Nästa besök gick till Gårdsten i Angered och restaurangskolan Kökstrappan. Skolan startade hösten 2008 och är en förberedande café och restaurangutbildning för ungdomar mellan 16 och 19 år. Utbildningen är ett alternativ till ordinarie grundskola för elever med särskilda behov och till elever som av olika anledningar har misslyckats med grundskolan.

- Det behövs ett bättre utnyttjande av de utrikes födda som redan bor här. De är ofta en outnyttjad resurs som snabbare måste komma in i det svenska samhället. Det måste starta redan i tidig ålder, säger Hillevi Engström.

Verksamheten på skolan bedrivs i ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, SDN Angered och Gårdstensbostäder. Mer än hälften av eleverna som slutade grundskolan i Angereds SDN i våras hade inte godkända betyg.

- Det är viktigt med motivationshöjande insatser för barn och unga för att stärka deras förutsättningar inför framtiden och göra dem anställningsbara, menade de ansvariga på skolan.

Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare

Tredje besöket för dagen gick till Göteborgs universitet. År 1999 startade Västra Götalandsregionen en kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från länder utanför EU. Andelen är hög bland de före detta studenterna som nu är i arbete efter slutförd utbildning. Bland läkarstudenterna är alla i arbete. Bland sjuksköterske- och tandläkarstudenterna är merparten i arbete.

Studenterna och deras lärare var överens om att bra kunskaper i svenska är avgörande för att klara sig men menade att det trots en relativ arbetsbrist kan vara svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Erik Ullenhag tillsammans med en deltagare på den kompletterande utbildningen Erik Ullenhag tillsammans med en deltagare på den kompletterande utbildningen

Dagen avslutades på Västsvenska Handelskammaren. De tre ministrarna deltog i ett seminarium på temat "Nu är det dags att ta tillvara på mångfalden". Seminariet inleddes med att tre personer, som själva har utländsk bakgrund, berättade utifrån egna erfarenheter om hur mångfald kan vara en tillgång i näringslivet.

Tobias Billström berättade på den efterföljande diskussionen att korta handläggningstider för nyanlända och möjligheten att arbeta under asyltiden är avgörande för att man ska komma snabbt in på arbetsmarknaden.

- Det kommer även behövas arbetskraftsinvandring i framtiden, redan idag ser vi brister på personal inom vissa områden, säger Tobias Billström.

Tobias Billström i samspråk med Aslam Kahn, entreprenör som har ett företag som säljer till FN Tobias Billström i samspråk med Aslam Kahn, entreprenör som har ett företag som säljer till FN