Nyhetsartikel, 13 mars 2012

500-årsjubileum för romer i Sverige bör uppmärksammas av fler

I år är det 500 år sedan romernas ankomst först noterades i Sverige. För att göra kulturaktörer uppmärksamma på detta jubileum anordnade Kulturrådet den 12 mars en konferens om romsk kultur och historia vid Kulturhuset i Stockholm. Erik Ullenhag, minister med ansvar för nationella minoriteter deltog.

Föregående Nästa
  • Erik Ullenhag. Erik Ullenhag.
  • Erik Ullenhag. Erik Ullenhag.
  • Erik Ullenhag. Erik Ullenhag.
  • Erik Ullenhag. Erik Ullenhag.
  • Under en paneldiskussion på konferensen i Kulturhuset.
  • Maria Leissner Maria Leissner var en av talarna under konferensen.

Den 10 november 2011 gav regeringen i uppdrag till Kulturrådet att arrangera den romska konferensen. Syftet med uppdraget är att göra kulturaktörer uppmärksamma på vilken betydelse romsk kultur har för Sveriges gemensamma kulturarv.

I regeringens minoritetspolitiska strategi slås fast att de nationella minoriteternas närvaro behöver bli ännu synligare i samhället. Det påverkar förståelsen för exempelvis romerna och deras möjligheter att värna sitt språk och sin kultur. Fortlevnaden av minoritetsspråken gynnas när de nationella minoriteternas identitet bejakas.
Romsk kultur synliggörs i Sverige genom till exempel litteratur, film, musik, konst, teater och medier.

- Många romer i Sverige har drabbats av oacceptabla övergrepp. Vi har all anledning att skämmas över vår historia, säger Erik Ullenhag.

Förhoppningar med Kulturåret

- Min förhoppning är att år 2012 ska bli startskottet för pjäser, utställningar, konserter, skolaktiviteter och andra kulturarrangemang som uppmärksammar romers kultur och språk samt vår sammanflätade historia, både det ljusa och det mörka.

Regeringen fattade den 16 februari beslut om en strategi för romsk inkludering åren 2012 till 2032. I strategin ingår en satsning med 46 miljoner kronor åren 2012 till 2015 utöver de ordinarie medel som finns för de nationella minoriteterna.