Budget för rättsväsendet 2012

Faktablad Ju 11.05

Utgiven:
20 september 2011

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

Faktablad som beskriver regeringens budgetförslag för 2012 avseende rättsväsendet.