Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen ger uppdrag om närradion

Regeringen ger Myndigheten för radio och tv i uppdrag att kartlägga om närradio utnyttjas för kommersiella ändamål, och i så fall i vilken utsträckning. Myndigheten ska överväga och, om det bedöms motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att motverka sådan användning.

- Närradion har betydelse för föreningslivet. Om det förekommer att närradiotillstånd används i rent kommersiellt syfte riskerar det att tränga ut föreningslivet från närradion och att snedvrida konkurrensen på den kommersiella radiomarknaden. Det är varken bra för närradion eller för den kommersiella radion, säger medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Närradion är det lokala föreningslivets radio. Enligt bestämmelser i radio- och tv- lagen (2010:696) kan tillstånd att sända närradio bara ges till ideella föreningar, registrerade trossamfund eller närradioföreningar. Ett tillstånd att sända närradio får inte ges till någon som har tillstånd att sända kommersiell radio.


Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2012.


Kontakt

Karolin A. Johansson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 10 00
Marika Thorn Gillström
Kommunikatör/Pressassistent
work 08-405 10 00
Jon Dunås
Departementssekreterare
work 08-4053198
e-post till Jon Dunås