En budget som stärker landsbygden

L 11.013

Utgiven:
20 september 2011

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Landsbygdsdepartementet

Sammanfattning

Faktablad om Landsbygdsdepartementets frågor i Budgetpropositionen för 2012.