Regeringen prioriterar Östersjöfrågorna

Idag har regeringen beslutat att ge samtliga 21 länsstyrelser och 34 myndigheter i uppdrag att aktivt arbeta med Östersjöfrågorna. Regeringen inrättar ett myndighetsnätverk för genomförande av EU:s Östersjöstrategi som ska ledas av Tillväxtverket.

- Beslutet idag är en ambitionshöjning från regeringens sida när det gäller förbättrad havsmiljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad gränsöverskridande brottslighet i hela Östersjöregionen. Östersjöregionen ska bli en förebild för hela EU, säger EU-minister Birgitta Ohlsson.


Myndigheterna ska inom ramen för sina respektive verksamhetsområden bland annat:

  • bistå Regeringskansliet med förslag, kunskap och erfarenheter när det gäller att ta fram svenska positioner om Östersjöfrågorna,
  • bidra till att utveckla effektiva former för samverkan i Östersjöregionen mellan myndigheter, regionala och lokala aktörer, organisationer och näringslivet,
  • myndigheter som har ansvar för flaggskeppsprojekt i Östersjöstrategin får ett tydligare mandat att utse projektledare samt leda, genomföra och utveckla respektive flaggskeppsprojekt.

Kontakt

Linnea Hincks
Pressekreterare hos Birgitta Ohlsson
work 08-405 11 63
cell 070-308 44 06
e-post till Linnea Hincks