HBT-aktivister mötte utrikesråd på UD

15 HBT-aktivister från södra och östra Afrika besöker Sverige i dagarna för att delta i Stockholm Pride. Deras deltagande har möjliggjorts genom bistånd från Sveriges ambassad i Lusaka.

Under mötet med utrikesråd Johan Borgstam (till vänster). Foto: Linn Duvhammar

Under sin vistelse i Stockholm kommer aktivisterna att tas emot av utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete vid Utrikesdepartementet för en diskussion om situationen för HBT-personer i Afrika och vad Sverige kan göra för att främja HBT-frågorna där. En representant från UD kommer även att delta i ett rundabordssamtal med de afrikanska aktivisterna inom ramen för det ordinarie programmet för Stockholm Pride. Utöver detta kommer aktivisterna bland annat ha möjlighet att möta frivilligorganisationer och riksdagens HBT-grupp samt delta i seminarier och paneldiskussioner.

Insatser från svenskt håll

Situationen för individer som kämpar för HBT-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i Afrika är generellt sett svår. I flertalet av de länder aktivisterna kommer ifrån är sexuella kontakter mellan vuxna personer av samma kön förbjudna, vilket öppnar för diskriminering, trakasserier och förföljelse.

Sverige verkar aktivt, både i våra bilaterala relationer med respektive land och i multilaterala fora såsom EU och FN, för att alla länder ska avkriminalisera sexuella kontakter och kärleksrelationer mellan vuxna personer av samma kön och att lagar som omfattar skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck införs. Homo- och bisexuella samt transpersoners åtnjutande av de mänskliga rättigheterna utgör sedan länge en prioritet i svensk utrikespolitik och utvecklingssamarbete och innefattar bland annat stöd till enskilda organisationer som arbetar globalt, regionalt eller nationellt.