It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

N2011.12

Omslag till Digital agenda
Utgiven:
6 oktober 2011

Typ:
Rapporter

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för it-politiken, Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Diarienummer 2011/342/ITP