It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

N2011.12

Omslag till Digital agenda
Utgiven:
6 oktober 2011

Typ:
Rapporter

Avsändare:
Näringsdepartementet

Beställ publikationen

Materialet är gratis.

Sammanfattning

För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för it-politiken, Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Diarienummer 2011/342/ITP