Miljötekniklösningar - 13 svenska exempel

N2011.10

Utgiven:
8 september 2011

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Beställ publikationen

Materialet är gratis.

Sammanfattning

Regeringens strategi för miljöteknik från 2011 syftar till att förbättra förutsättningarna för framväxt och export av nya svenska miljötekniklösningar. Insatser på kort och lång sikt - från forskning och innovation till export - ska göra Sverige till ett föregångsland inom ny, grön teknik. Regeringen satsar därför 400 miljoner kronor på miljöteknikområdet under perioden 2011-2014.

Regeringen vill att fler svenska företag ska börja exportera miljötekniklösningar eller öka sin export av miljöteknik. Detta gynnar både Sverige och andra länder. I denna skrift ges exempel på ett antal svenska miljötekniklösningar för att möta klimat- och miljöutmaningarna.