Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

EU-kommissionen godkänner statligt stöd för att utveckla andra generationens biodrivmedel

EU-kommissionen har idag efter statsstödsprövning godkänt ett statligt FoU-stöd på 500 miljoner kronor till Chemrec AB och Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Statsstödet är det hittills största som EU-kommissionen har godkänt för ett demonstrationsprojekt inom andra generationens biodrivmedel och är en del av regeringens samlade insatser för att främja en hållbar tillväxt och en grön näringsutveckling.

- Att möta klimathotet är en av vår tid största utmaningar. Inte minst handlar det om att se hur vi kan transportera oss på ett miljövänligare sätt och här är satsningen på att utveckla andra generationens biodrivmedel mycket viktig. I det här fallet innebär det också att massaindustrin kan stärka sin långsiktiga konkurrenskraft, säger näringsminister Maud Olofsson


Chemrec utvecklar teknik för omvandling av massaindustrins svartlut till energigas som kan användas för produktion av biodrivmedel (Bio-DME) eller el. Det statliga stöd som kommissionen nu har godkänt avser att delfinansiera en fullskalig demonstrationsanläggning vid Domsjös anläggning i Örnsköldsvik. Projektet beräknas kosta drygt 3 miljarder kronor, varav staten - via Statens energimyndighet - finansierar ungefär en femtedel och företagen resten. Jämfört med dagens teknik innebär detta att massabruken kan utvecklas till bioraffinaderier som förädlar större del av trädet till mer högförädlade produkter.


Enligt kommissionens prövning ligger projektet helt i linje med de mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi som EU har satt upp för 2020. Kommissionen konstaterar även att det statliga stödets negativa påverkan på konkurrensen uppvägs av dess positiva effekter.


Kontakt

Erik Bratthall
Presschef hos Annie Lööf
e-post
Johnny Kjellström
Ämnesråd
08 - 405 25 49