Sverigedemokraterna saknar integrationspolitik

En väl fungerande integration är en av nycklarna till att Sverige ska fortsätta vara framgångsrikt. Sverige har stora integrationsutmaningar, men svaret på dem är inte att stänga våra gränser. Svaret är en politik för jobb och kunskaper i svenska, skriver Erik Ullenhag (FP), integrationsminister.

I dag möter jag Jimmie Åkesson i en debatt i Linköping. Jag kommer då att peka på att Sverigedemokraterna saknar integrationspolitik. Partiets politik bygger på att ställa grupper av människor mot varandra, men Åkesson saknar idéer om hur invandrare ska få jobb och bidra till den svenska välfärden.

Regeringen har genom en rad reformer lagt om integrationspolitiken för att människor som kommer till hit från andra länder snabbare ska få jobb, lära sig svenska och kunna bidra. Sverigedemokraterna är dock motståndare till dessa reformer. Partiet säger också nej till både instegsjobb och till nystartszoner för att lyfta utsatta förorter. I en riksdagsdebatt under våren liknade riksdagsledamoten Erik Almqvist (SD) regeringens satsningar för att nyanlända invandrare ska få jobb vid apartheid.

Eftersom Sverigedemokraterna saknar integrationspolitik är deras svar att gemenskapen i samhället ska byggas på en mer eller mindre påhittad känsla av kulturell och ibland även genetisk samhörighet. Den som läser Sverigedemokraternas principprogram finner ett populistiskt parti med en restaurering av ett etniskt homogent folkhem som bärande vision. Det är inte ett dynamiskt tillväxtfrämjande Sverige som är deras vision, utan en gemenskap baserad på likhet. Enligt egen utsago har de idémässigt inspirerats av socialkonservatismen och folkhemstanken.

Men Sverigedemokraterna vrider folkhemstanken ett varv till och gör den till mångfaldens fiende i en tid av snabb globalisering då många upplever en stor känsla av otrygghet. Och det är detta nollsummespel, att ställa grupper och individer mot varandra, som är partiets paradgren. Detta nollsummespel är inte bara felaktigt, synsättet andas dessutom främlingsfientlighet och är tillväxtfientligt. Sverigedemokraternas politik skulle göra Sverige till ett fattigare och mindre spännande land.

Över 600 000 utrikes födda gick till jobbet i morse. Utan dem skulle vi inte klara att upprätthålla välfärden.

De flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som beviljas uppehållstillstånd i Sverige utgör ungefär 20 procent av den totala invandringen. De övriga är arbetskraftsinvandrare, gäststuderande, EES-medborgare och personer som kommer hit för att de har träffat kärleken.

Alla individer har olika förutsättningar och olika erfarenheter, vi delar inte alltid samma historia eller bakgrund. Men min vision handlar om att skapa en gemensam framtid för alla som lever i Sverige. Den visionen kommer förverkligas i skarp kontrast mot den inskränkthet som Sverigedemokraterna representerar.

Erik Ullenhag
integrationsminister (FP)