Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer m.fl.

Regeringen och Regeringskansliet kan besluta om bidrag till exempelvis föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter eller internationella organisationer. Bidrag kan endast lämnas i det fall det finns ekonomiska medel avsatta för ändamålet. Den som avser söka bidrag kontaktar först relevant departement i Regeringskansliet för att höra om det finns bidragsmedel avsatta för ändamålet innan ansökan formuleras.

I det fall det finns medel avsatta för ändamålet sänds ansökan till Regeringskansliet. Efter beslut om bidrag sänds rekvisition och återrapportering av bidragsanvändningen till Kammarkollegiet, Sida eller annan myndighet i enlighet med vad som anges i beslutet.

Av det enskilda bidragsbeslutet framgår även vilka villkor som gäller för bidraget. Normalt hänvisas till de allmänna villkoren för bidrag till föreningar, stiftelser med flera.

I högermenyn finns de blanketter som används i hanteringen av bidrag.

Om du har frågor kring en inskickad ansökan kan du vända dig till registratorn för ansvarigt departement eller till Förvaltningsavdelningens registrator.