Signatärer

Organisationer och företag kan vara med och signera en avsiktsförklaring för den digitala agendan. Det handlar om att samverka för att gemensamt uppnå målet att stärka digitaliseringen i Sverige.

Ett fyrtiotal signatärer deltog i träffen den 21 mars. Fotograf: Helene Larsson/Näringsdepartementet

Samverkan för digitalisering

Det är inte bara staten eller offentlig sektor som har betydelse för hur Sverige fullt ut ska kunna tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför. En viktig ledstjärna för arbetet med den digitala agendan har varit just samverkan med det omgivande samhället. Signatärskapet är en fortsättning på sådan samverkan. Det handlar om att flera aktörer ska kunna bidra och påverka det digitaliseringsarbete som regeringen initierar genom strategin "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige".

Regionala digitala agendor

Regeringen har uppmuntrat län att ta fram egna regionala digitala agendor. I dagsläget är 18 av 21 län signatärer och arbetar med att ta fram egna regionala digital agendor. Det är då ofta länsstyrelse, kommunala samverkansförbund och landsting som tillsammans har signerat en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda.

Bli signatär och bidra till digitaliseringen

Företag och organisationer kan bli signatärer av avsiktsförklaringen för den digitala agendan. Signatärer förväntas att vid ett senare tillfälle beskriva vad just deras organisation eller företag kan göra för att bidra till att föra Sveriges digitalisering framåt, med utgångspunkt i den digitala agendan för Sverige. Signatärskapet är helt frivilligt.

De signatärer som är tidigt ute och som har intressanta bidrag i förhållande till den digitala agendan, är intressanta dialogpartners och referenser i genomförandeprocessen.

Kontakta Digitaliseringskommissionen

För mer information om signatärskapet ska du kontakta Digitaliseringskommissionen.

E-post: info@digitaliseringskommissionen.se