Rundabordssamtal i Skåne den 22 februari

Onsdagen den 22 februari besöker it- och energiminister Anna-Karin Hatt Skåne för att diskutera behovet av regionala digitala agendor. Temat på dagens rundabordssamtal är utvecklingen av offentlig information och smarta, innovativa e-tjänster. Runt bordet samlas regionala företrädare, myndigheter och företag som på ett eller annat sätt kan utveckla och påverka förutsättningarna för den digitala användningen i Skåne. I samband med mötet skriver företrädare för Länsstyrelsen och Regionförbundet under en avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet med en digital agenda i Skåne.

- Offentlig data har regeringen arbetat med länge genom framförallt e-förvaltningsarbetet som har som måla att göra det så enkelt som möjligt att ta tillvara på sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt
Göran Tunhammar, landshövding i Skåne län
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne