Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen utser Chris Heister till ny landshövding i Stockholms län

Regeringen har idag utsett Chris Heister till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län. Hon tillträder sitt uppdrag den 1 februari 2012.

- Det är mycket glädjande att Chris Heister valt att tacka ja till uppdraget som landshövding i Stockholms län. Länet befinner sig just nu i en dynamisk fas, inte minst i frågor som rör infrastruktur och bostadsbyggande. Men sin breda erfarenhet av utvecklingsfrågor, sin stora kunskap om regionen och sitt vida kontaktnät kommer Chris Heister som landshövding att bli en stor tillgång för länet, säger civilminister Stefan Attefall.


Chris Heister är idag landshövding i Västerbottens län. Hon var mellan åren 2002 och 2008 landstingsråd i Stockholms läns landsting, varav från 2006 finanslandstingsråd. Mellan åren 1991 och 2002 var hon riksdagsledamot och har bland annat suttit i Näringsutskottet och varit vice ordförande i Socialutskottet. 2009 utnämndes hon till ordförande i Tillväxtverkets styrelse.
Chris Heister är född 1950.


- Det är hedrande att få detta förtroende av regeringen. Det är ett viktigt uppdrag och utmaningarna är många. Länsstyrelsen har en strategisk och betydelsefull roll i länet, och jag ser som min främsta uppgift att bidra till en positiv utveckling för länet och dess invånare, säger Chris Heister.


Chris Heisters förordnande löper till den 31 augusti 2017.


Kontakt

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall