Innovationsstrategi

Sverige befäster sin innovationsledande position i Europa

Idag släppte EU-kommissionen resultattavlan för innovationsunionen 2014 samt den regionala resultattavlan för innovation 2014. Sverige ligger i topp, följt av Danmark, Tyskland, och Finland.

Dialog om genomförandet av Sveriges nationella innovationsstrategi

Den 14 februari arrangerades Nationellt forum som är en arena för dialog mellan politiska representanter för länen och regeringen. Statssekreterare Håkan Ekengren deltog och en dialog fördes om genomförandet av Sveriges nationella innovationsstrategi samt regionernas arbete med innovationsfrågor. Arbetet med en ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 diskuterades också på nytt. Likaså partnerskapsöverenskommelsen och sammanhållningspolitiken.

Nytt forskningscenter invigt i Sverige

Näringsminister Annie Lööf deltog idag i invigningen av Geelys nya forsknings- och utvecklingscenter, CEVT, på Lindholmen Science Park i Göteborg.

- För mig är forskning och innovation en förutsättning för att företag ska överleva i en stenhård global konkurrens så att de även fortsättningsvis kan skapa sysselsättning och leverera skatteintäkter som upprätthåller vår välfärd, sa näringsministern i sitt tal.

Zhejiang Geely Holding, majoritetsägare i Volvo Cars och Geely Automotive, har startat forskningscentret CEVT i Göteborg, där drygt 200 forskare och ingenjörer kommer att utveckla plattformar och teknik för nästa generations personbilar.

Innovationsinsatser ska rapporteras

Som ett led i genomförandet av den nationella innovationsstrategin ger regeringen i uppdrag till Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket, PRV, SGU, Trafikverket, Luftfartsverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Svenska institutet att samverka med och rapportera sina innovationsinsatser till Vinnova. Därutöver ska också Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens fastighetsverk och Skolverket återrapportera vilka insatser de gör i sina årsredovisningar.

Näringsministern talade om Sveriges innovationskraft

Annie Lööf talade idag, den 17 december, i DI Innovation om Sveriges innovationskraft ur ett internationellt perspektiv.

- I innovationsstrategin sätter vi människan i centrum. Det är människor som får idéer och utvecklar kunskap. Individens vilja och förmåga tillsammans med vikten av samverkan, tillgång till kapital, att kunna dra nytta av globaliseringen och se hur teknologiskiften kan föra med sig nya möjligheter skapar ständigt nya innovationer, sa näringsministern.

Alla notiser

Innovationsbloggen


På Innovationsbloggen skriver tjänstemän som på olika sätt är knutna till arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi för Sverige. Här möter du även gästbloggare som ger perspektiv och inspel under resans gång.

Vision för 2020


Sverige är ett nyskapande land präglat av banbrytande idéer och nya sätt att tänka och göra för att forma vår framtid i en global värld. Människor i alla delar av Sverige kan och vill bidra till att skapa värde för människor, ekonomi och miljö genom nya eller bättre lösningar.