Detta är Arbetsmarknadsdepartementet

A13.015

Utgiven:
2 januari 2014

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Arbetsmarknadsdepartementet

Beställ publikationen

Du kan beställa upp till 20 exemplar av publikationen gratis.

Sammanfattning

Informationsmaterial om hur Arbetsmarknadsdepartementet är organiserat och vilka departementets ansvarsområden är.

Uppdaterad version publicerad 2014-06-12.