Regeringens nyhetsbrev: Glad sommar!
19 juni 2014

Glad sommar!

Flicka som äter smultron trädda på ett grässtrå. Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér

Många människor kommer att resa på semester i sommar. En del åker utomlands, men intresset för att semestra i Sverige är också stort, både bland svenskar och bland turister från andra länder. Här kan du läsa mer om vad regeringen gör för att underlätta ditt semestrande - i Sverige och utomlands.

Svenskarna gjorde förra året över 16 miljoner utlandsresor. De flesta resorna går bra. Men årligen hanterar Utrikesdepartementet i Stockholm mer än 2 000 ärenden med svenskar som råkar illa ut - och ambassaderna hanterar många fler.

Ny app ska locka resenärer att förbereda utlandsresan

En resa ska vara en positiv upplevelse, inte en siffra i utrikesförvaltningens statistik.

Inför semestertider satsas på att fler ska förbereda sig inför utlandsresan genom att ha försäkring, läsa på om det land de ska resa till och ha bättre kunskap om vad de kan och inte kan få hjälp med av en svensk utlandsmyndighet. UD:s konsulära jour är tillgänglig dygnet runt för att ge råd och stöd till nödställda resenärer och anhöriga. Men det finns gränser för vad utrikesförvaltningen kan göra. Det största ansvaret vilar på resenären.

Genom appen UD Resklar kan utlandsresenärer få hjälp att planera sin resa för att inte missa viktiga saker som pass, visum och försäkring, ambassadernas reseinformation och att ladda ner viktiga telefonnummer som behövs om något händer. Nytt är också att man kan anmäla sig till ambassadens "svensklista" via ett webbformulär, för att kunna bli kontaktad av Utrikesdepartementet eller ambassaden om nödvändigt i en större krissituation.

Världens fjärde mest intressanta resmål

Samtidigt som många svenskar lämnar landet för utländska resmål kommer också miljontals turister till Sverige. Förra året ökade antalet övernattningar till 53,8 miljoner, enligt siffror från Tillväxtverket, och nyligen utsåg Lonely Planet Sverige till världens fjärde mest intressanta destination att besöka.

För att få fler besökare till Sverige satsar regeringen 60 miljoner kronor på hållbar destinationsutveckling. Tillväxtverket har i nära samarbete med VisitSweden valt ut fem pilotdestinationer: Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.

Ökad tillgänglighet i glesbygd och landsbygd

Sverige är ett stort land med långa avstånd. Därför handlar en del i Sveriges satsningar på turism och en levande landsbygd om tillgänglighet till service i hela landet. De senaste åren har regeringen gjort flera satsningar för bland annat dagligvarubutiker och tankställen i glesbygd och landsbygd. Syftet är att stärka attraktionskraften och tillväxten i hela landet. Senast i våras beslutade regeringen att satsa ytterligare 700 miljoner kronor för åren 2014-2020, via det så kallade Landsbygdsprogrammet, för ökad tillgänglighet till service i gles- och landsbygd.

Mobila kommunikationer

Även på semestern vill vi kunna ringa och surfa med våra telefoner. Regeringen fortsätter att skapa bättre förutsättningar för att vara uppkopplad, inte minst på landsbygden och i glesbygdsområden. Från och med 1 april 2017 har regeringen fattat beslut om att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet för mobilt bredband.

I och med beslutet skapas bättre förutsättningar för bra mobiltäckning i hela landet då radiofrekvenserna lämpar sig väldigt väl för täckning i glesbygd. Dessutom har Post- och telestyrelsen (PTS) från och med 2014 i uppdrag av regeringen att varje år kartlägga hur utbyggnaden av mobilnäten fortskrider i Sverige, vilket bland annat ger möjligheter att följa hur operatörerna lever upp till sina åtaganden när det gäller utbyggnaden av mobilnät.

I april fattade regeringen även beslut om att PTS tillsammans med fem länsstyrelser under 2014 ska fortsätta att anordna regionala dialoger för främjande av mobiltäckning. De regionala dialogerna syftar till att underlätta frivilliga lösningar och utbyggnad av mobilnäten genom ökad samverkan mellan regionala aktörer i hela landet.

Regeringens nyhetsbrev har uppehåll under sommaren men återkommer igen i mitten av augusti.