Varför är mammor sjukare än pappor?

- Det är lätt att upptäcka att kvinnor i Sverige är sjukskrivna oftare och längre än män. Men det är svårare att med säkerhet veta varför. Är kvinnor egentligen sjukare än män?

- En intressant och för mig ny kunskap presenterades nyligen i en rapport av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Den visar att när en kvinna blir mamma ökar hennes sjukskrivningsdagar dramatiskt - men inte när en man blir pappa. Detta gäller inte bara när barnet är litet utan ända upp i tonåren och i föräldrapar som före barnets födelse hade ungefär samma låga sjukfrånvaro.

Det får mig att fundera på vilken betydelse ett delat ansvar för hem och barn har även för sjukfrånvaron. Som förälder vet jag också hur tufft det kan vara att få vardagen att gå ihop när man är två som jobbar heltid.

Målet är naturligtvis inte att nå en punkt där kvinnor och män är sjukskrivna exakt lika ofta och lika länge. Det viktiga är att se till att varje enskild kvinna och man får det stöd som just hon eller han behöver för att hålla sig frisk och - när man blir sjuk - så snabbt som möjligt kunna komma tillbaka till jobbet.