Regeringen har idag tagit emot rapporten med förslag mot massfondbyten

- Vi tycker det är angeläget att stärka konsumentskyddet för premiepensionsspararna och minska de negativa effekterna som massfondbyten innebär, säger Ulf Kristersson och Peter Norman i en gemensam kommentar.

- Rapporten kommer nu att analyseras av Pensionsgruppen som kommer att fatta beslut om inriktningen på eventuella förändringar av regelverket, säger de vidare.

Bakgrund och fakta

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Finansmarknadsminister Peter Norman har idag tagit emot Pensionsmyndighetens rapport om rådgivnings-, visa- och förvaltningstjänster inom premiepensionen.

För att komma till rätta med de negativa effekter som bland annat massbyten i premiepensionssystemet orsakar gav regeringen i december 2010, efter samråd i Pensionsgruppen, Pensionsmyndigheten i uppdrag att lämna förslag till regleringar av rådgivnings-, visa och förvaltningsverksamhet i premiepensionssystemet.

Pensionsmyndigheten fick i uppdrag att redovisa förslagens effekter, nödvändiga författningsförslag samt en konsekvensanalys som belyser för- och nackdelar för berörda pensions- och fondsparare.

Pensionsgruppen bildades efter genomförandet av pensionsreformen i syfte att vårda pensionsreformen och pensionssystemet. Pensionsgruppen består av ledamöter från partierna bakom pensionsöverenskommelsen det vill säga Allianspartierna och Socialdemokraterna. Socialförsäkringsministern är ordförande i Pensionsgruppen.

Kontakt

John Stuart
Pressekreterare hos Ulf Kristersson
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
work 08-405 10 00