Fler kvinnor ska ges möjlighet att arbeta och klara sig själva

För mig är jämställdhet mellan kvinnor och män fortfarande en stor och viktig utmaning. Det är en uppgift som konkret ska genomsyra allt arbete; från det lilla barnets bemötande på dagis, till skolan, arbetslivet, sjuk- och äldrevården.

Som arbetsmarknadsminister är min uppgift bland annat att fler kvinnor ska ges möjlighet att arbeta och klara sig själva.

Att arbetslivet blir mer jämställt är viktigt så att kvinnor i samma utsträckning som män finns inom alla områden och positioner i arbetslivet. Men också att osakliga löneskillnader elimineras och ofrivilligt deltidsarbete minskar.

Jämställdhetsarbete kräver kunskap och engagemang och måste bedrivas långsiktigt. Det finns ingen quick-fix. Ofta handlar ojämställdhet om förlegade förhållningssätt, bristande kunskap och fördomar. Kvinnors arbetsvillkor och arbetsmiljö är viktiga utmaningar för att nå regeringens arbetslinje. Vi vill att arbetslivet ska vara inkluderande och hållbart och att alla kan arbeta efter sin förmåga.

Kontakt

Cherine Khalil
Pressekreterare hos Hillevi Engström