Arbetsmarknadsministern kommenterar Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådets skrift

- Jag ska med stort intresse läsa kunskapsrådets skrift. Ett hållbart arbetsliv med arbetsmiljöer där färre slås ut och fler kan få ett jobb är en av mina allra viktigaste prioriteringar. Det är för tidigt att säga om och hur ett kunskapscenter skulle kunna utformas. Men jag tror att om fler ska kunna göra mer i det viktiga arbetsmiljöarbetet så kan det vara bra med en central aktör som kan sammanställa och sprida viktig forskning, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Kontakt

Cherine Khalil
Pressekreterare hos Hillevi Engström