UD i sociala medier

Foto: yoohoojuju/Flickr (CC) Vid de folkliga protesterna i Egypten i början av 2011 befann sig cirka 15 000 svenskar i landet. På olika sätt spelade sociala medier en roll för tillgången på information. Foto: yoohoojuju/Flickr (CC)

UDbloggen är navet

På UD och våra ambassader märker vi tydligt hur världen förändras. Den politiska kartan ritas om samtidigt som människors och organisationers möjligheter att kommunicera med varandra utvecklas. Vår omvärld förändras och vi måste förändras med den. UD har därför valt att använda sociala webben för att bättre nå ut till personer med intresse för utrikespolitiska frågor.

Nedan listas bloggar och andra kanaler där UD och ambassader i omvärlden är aktiva eller närvarande.

UDbloggen är navet för UD:s nya medier. Här hittar du ögonblicksbilder från UD och omvärlden, gästinlägg, Bloggen för utvecklingspolitik, våra omvärldsbloggar, andra medier som Twitter och Flickr, tillsammans med statsrådens bloggar.

Några av våra omvärldsbloggare.

Omvärldsbloggar - skribenter på fem kontinenter

Nedan kommer du rakt in till våra omvärldsbloggar. Till höger listas de senaste inläggen från våra omvärldsbloggar, tillsammans med inläggen på UDbloggen och Bloggen för utvecklingspolitik.

Ambassadors' blog - A Swedish take on the world

Ambassadors' blog är vår bloggportal på engelska och/eller det lokala språket. Här kan du följa våra ambassadörer i ett antal länder runt om i världen. Genom bloggarna vill vi sprida svenska ståndpunkter och värderingar på ett mer personligt sätt. Du får möjlighet att följa arbetet vid våra ambassader och se exempel på svensk innovationskraft och kreativitet.

Foton, filmer, länkar till artiklar och publikationer

På UD:s konton på Flickr, Bambuser, YouTube, Delicous och Issuu kan du ladda ner bilder, se intervjuer, upplänkade nyhetsartiklar och publikationer. Allt av UD producerat material är under Creative Commons-licens och fritt att använda för icke-kommersiellt bruk. YouTube-sidan har inte uppdaterats på en tid, nyare filmer ligger på Bambuser och i mediespelaren här på ud.se.

Facebook

UD finns på Facebook inom ramen för ett flera särskilda satsningar. Sedan den 28 februari 2013 finns alla svenska ambassader på facebook. Du hittar ambassadernas facebook-sidor nedan, indelade efter kontinent.

Tipsa oss


Världen förändras och vi vill utveckla vår kommunikation. Hör av dig till oss med synpunkter, råd eller om du vill dela med dig av tips på hur vi kan bli bättre.

Stockholm International Initiative for Digital Diplomacy

16-17 januari 2014 anordnade UD den första upplagan av Stockholm International Initiative for Digital Diplomacy - SIDD.
Följ UD på Twitter