Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Bengt Westerberg utreder SCB och statistiksystemet

Regeringen har beslutat att utse Bengt Westerberg till särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av Statistiska centralbyrån (SCB) och statistiksystemet. Han ska bland annat se över för- och nackdelarna med ett centraliserat respektive decentraliserat statistiksystem och granska statistikkvalitet och tillgängligheten till statistiken.

Med utgångspunkt i översynen ska utredaren bland annat föreslå:

  • Hur systemet för den officiella statistiken ska utformas
  • Mål, uppgifter, resurser och prioriteringar för SCB
  • Åtgärder som säkerställer kvaliteten i den officiella statistiken och förbättrar tillgängligheten

- Statistik av högsta möjliga kvalitet är förutsättningen för kvalificerade analyser och bedömningar av hur svensk ekonomi utvecklas på en rad olika områden, säger finansmarknadsminister Peter Norman.


Arbetet ska vara klart vid utgången av 2012.


Kontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
work 08-405 10 00
Agne Pettersson, ämnesråd
Samordnings- och styrningsenheten
08-405 14 94