Utbildning och forskning

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om rektorernas arbetssituation överlämnad

Många av rektorernas utmaningar kan kopplas till svagheter i den lokala styrkedjan. Det skriver regeringens särskilde utredare Olof Johansson i sitt betänkande Rektorn och styrkedjan som i dag överlämnas till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslås bland annat ett nationellt handlingsprogram för att stärka skolans styrkedja.

Universitetskanslersämbetet ska analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning

Regeringen har i dag beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning. Uppdraget omfattar både om och hur MOOC:s (Massive Open Online Course) kan rymmas inom ramen för den svenska högskolan och hur den svenska högskolan kan komma att påverkas av den internationella utvecklingen av MOOC:s. I uppdraget ingår att analysera bland annat frågor om finansiering, tillgodoräknande och studenträttigheter.

Stefan Löfven står vid ett bord. Höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten och höja läraryrkets attraktivitet är tre prioriteringar för regeringens satsningar på skolan. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven talade på SKL:s ordförandedag

Regeringen kommer att prioritera skolan, men det är också en prioritering som måste göras i alla kommuner. Det är en stor uppgift som vi bara kan göra tillsammans. Det sa statsminister Stefan Löfven när han i dag talade inför Sveriges Kommuner och Landsting.

Aida Hadzialic och Helen Ängmo Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

En attraktiv gymnasieutbildning för alla

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tillsatte idag en utredning med målet att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning. Vid pressträffen presenterades utredningsdirektiven som bland annat också rör högskolebehörighet, estetiska ämnen och elevers rätt till stöd. Utredaren Helen Ängmo medverkade också.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.