Utbildning och forskning

English

Helene Hellmark Knutsson bjuder in till möte om insatser för att höja lärarnas löner

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, bjuder idag in skolans parter till möten för att uppnå bättre löneutveckling för lärare kopplat till kompetens och karriärutveckling.

Regeringen stärker kvaliteten i fritidshem och förskoleklass

Regeringen kommer att ge Skolverket i uppdrag att lämna förslag på ändringar i de läroplaner som gäller för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och att tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.