Utbildning och forskning

English

Nationell delegation ska stärka kvaliteten på utbildning inom yrkesintroduktionsanställningar

En nationell delegation inrättas för att bidra till att utbildningen och handledningen inom yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar håller hög kvalitet. Delegationen leds av ordförande Helen Ängmo som är överdirektör på Skolverket och ska bestå av ledamöter från de partsorganisationer som berörs.

Ny utredning ska se över rektorernas arbetssituation

Rektorernas roll som pedagogiska ledare måste stärkas. Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över rektorernas arbetssituation. Utredare blir professor Olof Johansson.

Sverige tar fram nationell rymdstrategi

Sverige behöver en nationell rymdstrategi för att svensk forskning och industri ska kunna utvecklas och bidra till svensk tillväxt. Regeringen kommer därför att ta fram en nationell strategi för rymden. En särskild utredare ska föreslå en långsiktig och sammanhållen nationell strategi för svensk rymdverksamhet. Utredare blir Ingemar Skogö.

FN-organet Unesco ska granska yttrandefriheten på Krim

Unescos styrelse har idag fattat beslut om att Unesco ska genomföra en granskning av situationen på Krimhalvön. Granskningen ska främst handla om hur rätten till yttrandefrihet och pressfrihet respekteras, men också om Unescos andra ansvarsområden inom FN - tillgången till utbildning för alla och skyddet av kulturarv. Sverige står bakom resolutionen och har tillsammans med USA, Kanada, Storbritannien och Estland varit pådrivande i styrelsen.

Alla notiser

Senaste publikationer

Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.