Utbildning och forskning

English

Torbjörn von Schantz ny rektor vid Lunds universitet

Regeringen har anställt professorn Torbjörn von Schantz som rektor vid Lunds universitet. Torbjörn von Schantz, som i dag är prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och professor i zoologisk ekologi, tillträder tjänsten den 1 januari 2015.

Medelhavsinstituten blir kvar

Statens finansiering av de svenska Medelhavsinstituten kommer att fortsätta och de neddragningar som signalerats inför 2016 och 2017 är inte längre aktuella. Det meddelar idag Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Sverige deltar vid Unescos världskonferens för utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan

Idag invigdes Unescos världskonferens för utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan. Detta är slutsummeringen på FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic höll ett av huvudinläggen på konferensen, där hon delade med sig av svenska erfarenheter samt vilka ytterligare steg som kan vara möjliga att ta.
- Ett viktigt perspektiv för Sverige framöver blir hur utbildning kan kopplas med innovation, grön teknik och entreprenörskap för att skapa nya jobb och utveckla lösningar för framtiden, sa Aida Hadzialic bland annat.

Unescos generaldirektör Irina Bokova och Aida Hadzialic
Unescos generaldirektör Irina Bokova och Aida Hadzialic
I Nagoya deltar 90 ministrar och statssekreterare och 1 000 delegater från över 137 länder. Aida Hadzialic leder den svenska delegationen som består av ett 10-tal representanter från myndigheter, akademin och civilsamhället. Under konferensen kommer stater och aktörer att diskutera hur arbetet med att integrera utbildning för hållbar utveckling inom utbildningssystemen kan vidareutvecklas.

Helene Hellmark Knutsson på officiellt besök i Estland

Bild på Helene Hellmark Knutsson och Jevgeni Ossinovski Foto: Estniska utbildningsdepartementet

Den 28-29 oktober genomförde statsrådet Helene Hellmark Knutsson, tillsammans med kronprinsessparet, ett officiellt besök i Estland. Det välfyllda programmet innehöll bland annat en lunch hos Estlands president Toomas Hendrik Ilves och deltagande vid ett forskningsseminarium om Östersjöns havsmiljö.

Därtill träffade statsrådet sin estniske kollega, ministern för forskning och högre utbildning Jevgeni Ossinovski, för ett bilateralt möte. Samtalet rörde bland annat forskningssamarbete i den nordisk-baltiska kretsen och i EU, exempelvis Estlands bidrag till ESS och MAX IV i Lund. Hellmark Knutsson höll även ett anförande på Tartu universitet om Sverige som forskningsnation.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.