Utbildning och forskning

English

Finanseringen klar för European Spallation Source

Det är nu klart för byggstart av European Spallation Source i Lund. Detta sedan regeringen i dagarna slutförhandlat avtalet med Tyskland. Sedan Sverige vann kampen om lokaliseringen 2009 har förhandlingar om finansiering pågått med de 16 länder som deltar i samarbetet. Totalkostnaden för ESS är beräknad till 16,6 miljarder kronor.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Jan Björklund kommenterar Talis

Jan Björklund kommenterade skolstudien Talis vid en pressträff under onsdagen.

Särskilde utredaren Bengt Westerberg överlämnar betänkandet till statssekreterare Peter Honeth Särskilde utredaren Bengt Westerberg överlämnar betänkande till statssekreterare Peter Honeth. Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet

Förbättrade förutsättningar för registerbaserad forskning

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från särskilda utredaren Bengt Westerberg som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning till Utbildningsdepartementet.

Offentlighetsprincip i fristående skolor utreds

Regeringen tillsätter en utredare för att föreslå hur offentlighetsprincipen kan införas i fristående skolor. Utredare blir f.d. justitierådet Marianne Eliason. Hon ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2015.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.