Utbildning och forskning

English

Nytt ALF-avtal klart

Statssekreterare Peter Honeth

Samarbetet mellan staten och vissa landsting kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården regleras i ett särskilt avtal - det så kallade ALF-avtalet. Idag signerades ett nytt ALF-avtal av statssekreterare Peter Honeth. Innebörden i det nya avtalet är att kvaliteten på den kliniska forskningen ska spela större roll för hur mycket statliga forskningsmedel landstingen får. Bristande kvalitet ska kunna innebära att landsting kan förlora möjligheten att bedriva universitetssjukvård.

Ekonomisk information på skolenhetsnivå utreds

Regeringen har utsett Nicholas Prigorowsky att utreda kostnadsinformation på skolenhetsnivå samt se över bidragsbestämmelserna för fristående skolor för att säkerställa lika villkor mellan kommunala och fristående huvudmän.

Bättre undervisning för nyanlända elever

Snabbare kunskapsbedömningar och skyndsam inplacering i en årskurs. Det är två åtgärder regeringen idag föreslår för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever.

Statligt centrum för läkemedelsprövningar inrättas i Göteborg

Ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier inrättas i Göteborg. Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. Förberedelserna för att påbörja verksamheten ska starta omgående och centrumet planeras att formellt inrättas den 1 november 2014.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.