Utbildning och forskning

English

Helene Hellmark Knutsson på officiellt besök i Estland

Bild på Helene Hellmark Knutsson och Jevgeni Ossinovski Foto: Estninska utbildningsdepartementet

Den 28-29 oktober genomförde statsrådet Helene Hellmark Knutsson, tillsammans med kronprinsessparet, ett officiellt besök i Estland. Det välfyllda programmet innehöll bland annat en lunch hos Estlands president Toomas Hendrik Ilves och deltagande vid ett forskningsseminarium om Östersjöns havsmiljö.

Därtill träffade statsrådet sin estniske kollega, ministern för forskning och högre utbildning Jevgeni Ossinovski, för ett bilateralt möte. Samtalet rörde bland annat forskningssamarbete i den nordisk-baltiska kretsen och i EU, exempelvis Estlands bidrag till ESS och MAX IV i Lund. Hellmark Knutsson höll även ett anförande på Tartu universitet om Sverige som forskningsnation.

Nya statssekreterare i Utbildningsdepartementet

Regeringen har idag beslutat att utse Anders Lönn till statssekreterare på Utbildningsdepartementet hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Roger Mörtvik till statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Helene Öberg statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin

Regeringen har idag beslutat att utse Helene Öberg till statssekreterare på Utbildningsdepartementet hos utbildningsminister Gustav Fridolin. Helene Öberg är född 1979 och kommer närmast från uppdrag som oppositionslandstingsråd i Stockholm och sammankallande i Miljöpartiets partistyrelse. Hon har breda erfarenheter av ledarskap och chefsarbete i politiska organisationer och civilsamhället. Helene Öberg tillträder med omedelbar verkan.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.