Utbildning och forskning

English

Halvtidsöversyn av utbildningsstrategi för tillväxt

EU:s utbildningsministrar möts i Bryssel den 12 december. På dagordningen står bland annat en halvtidsöversyn av de högt prioriterade utbildningsdelarna inom EU:s tillväxtstrategi "Europa 2020". Sverige representeras på mötet av utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Regeringen står fast vid överenskommelse om en satsning på utbildning och forskning i Södertälje

Satsningen, det så kallade Södertäljepaketet, innebär ett centrum för utbildning och forskning och en fördubbling av antalet platser vid KTH Campus Södertälje mot idag, från 600 till 1200 fullt utbyggt 2020. Av de nya platser som föreslås tillföras universitet och högskolor i och med budgetpropositionen 2015 beräknar regeringen att KTH tillförs motsvarande 600 utbildningsplatser från 2018 för att möjliggöra detta.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Gustav Fridolin och Aida Hadzialic tar emot OECD:s skolgranskning

Den 2 december presenterade OECD:s skolenhet preliminärt resultat och rekommendationer från granskningen av det svenska skolsystemet. Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic kommenterade resultaten och presenterade regeringens svar på granskningen vid en webbutsänd pressträff under tisdagen.

Sänkt ränta för Sveriges studenter

Nästa år sänks räntan på studielån till 1,0 procent. Det är 0,2 procentenheter lägre än 2014 års ränta. Beslutet berör de cirka 1,5 miljoner människor som har studielån. Låntagarnas ränta för 2015 blir därmed den lägsta nivån någonsin.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.