Utbildning och forskning

English

Jan Björklund tar det första spadtaget till European Spallation Source i Lund

Tisdagen den 2 september tas det första spadtaget till den europeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Utbildningsminister Jan Björklund och den danska forskningsministern Sofie Carsten Nielsen talar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förslag om betyg från årskurs 4

Betyg ska ges från och med årskurs 4. Det är ett av tre förslag för att höja resultaten i skolan som regeringens utredare Martin Ingvar i dag har presenterat.

Jan Björklund Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet

Regeringen föreslår 100 timmar mer idrott i grundskolan

Antalet idrottslektioner i grundskolan ska öka med 20 procent. Det föreslår regeringen idag. Grundskolans elever får i dag mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Ändringen av timplanen bedöms ske till läsåret 2016/17.
- Mer idrott innebär att eleverna rör sig mer och det kan bidra till bättre kunskapsresultat, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Sfi avvecklas som egen skolform

Regeringen föreslår i en remiss till Lagrådet idag att sfi avvecklas som egen skolform och inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. På så sätt skapas en sammanhållen utbildning i det svenska språket.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.