Utbildning och forskning

English

Helene Hellmark Knutsson träffar svensk nobelpristagare i New York

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, är i dag i New York. Där får Hellmark Knutsson bland annat en rundtur på Rockefeller University av Dr. Torsten Wiesel, svensk nobelpristagare och tidigare rektor vid universitetet.

Helene Hellmark Knutsson träffar John Kerry

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, är i Washington med anledning av att Sverige igår signerade ett nytt polarforskningsavtal med USA. I dag träffar Helene Hellmark Knutsson bland andra USA:s utrikesminister John Kerry på en mottagning för medlemsländerna i Arktiska rådet.

Avtalet skrivs under Forskningsavtalet skrivs under. Foto: Klas-Herman Lundgren/ Regeringskansliet

Nytt forskningsavtal mellan Sverige och USA

Idag signerar Sverige, via Polarforskningssekretariatet, ett nytt forskningsavtal med USA. Avtalet kommer resultera i två stora gemensamma forskningsexpeditioner till Arktis och positiva synergieffekter för svensk polar- och klimatforskning.

Expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan utsedd

Regeringen har i dag fattat beslut om de ledamöter som kommer att ingå i Helene Hellmark Knutssons nationella expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. Gruppen kommer dels att komma med idéer och förslag inför nästa stora forskningsproposition som ska läggas hösten 2016. Dels kommer den i slutet av 2016 att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet i högskolan.

Alla notiser
Bild på vårbudgeten med rosett

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.