Utbildning och forskning

English

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar

En jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev är en viktig priortiering för regeringen när vårbudgeten presenteras idag. Därför satsar regeringen bland annat på fler speciallärare, stärkt elevhälsa, fler utbildningsplatser och en stärkt vuxenutbildning under mandatperioden.

Regeringen lanserar nationellt kunskapscentrum om rasism

Regeringen presenterar i dag två insatser för att sprida de modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer. Göteborgs universitet kommer att få resurser för att skapa ett nationellt resurscentrum. Regeringen inrättar också ett forskningsprogram och utlyser medel till forskning om rasism.

Regeringen vill satsa på språkundervisning för bättre etablering

I vårändringsbudgeten och vårpropositionen presenterar regeringen flera förslag för att stärka språkundervisning för bättre etablering. Bland annat vill regeringen att studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska och kompetensutveckling samt att satsningar för fler sfi-lärare görs.

Else Marie Friis får Kungl. Nordstjärneorden

Kungl. Nordstjärneorden tilldelades Else Marie Friis

Idag tilldelades Else Marie Friis Kungl. Nordstjärneorden av första klassen, för sina stora personliga insatser för utvecklingen inom forskningsområdet paleobotanik i Sverige.

- Else Marie Friis insatser har gett ovärderliga bidrag till vår förståelse av livsmiljöns utveckling, hur nutida ekosystem uppkommit och hur växter och djur samverkar evolutionärt. Det är tack vare forskare som Else Marie Friis, som ihärdigt arbetar med stort engagemang och en ständig nyfikenhet, som vi får ta del av denna kunskap, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Alla notiser
Bild på vårbudgeten med rosett

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.