Utbildning och forskning

English

Regeringen stärker kvaliteten i fritidshem och förskoleklass

Regeringen kommer att ge Skolverket i uppdrag att lämna förslag på ändringar i de läroplaner som gäller för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och att tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

Halvtidsöversyn av utbildningsstrategi för tillväxt

EU:s utbildningsministrar möts i Bryssel den 12 december. På dagordningen står bland annat en halvtidsöversyn av de högt prioriterade utbildningsdelarna inom EU:s tillväxtstrategi "Europa 2020". Sverige representeras på mötet av utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Alla notiser
Tillträdessidan

Tillträdessidan


Regler för tillträde till högre utbildning i Sverige.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.