Förvaltningsavdelningen

English

Regeringskansliets årsredovisning för 2013

Nu är Regeringskansliets årsredovisning för 2013 klar. Regeringskansliets årsredovisning innehåller resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår även utrikesrepresentationen och kommittéväsendet.

Delårsrapporten för Regeringskansliet 2013 överlämnas

I dag överlämnar Regeringskansliet delårsrapporten för 2013 med resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.

Alla notiser
Ansvarsområden

Ansvar för övergripande förvaltningsfrågor


Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Det innefattar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt information och kommunikation.

Förvaltningsavdelningen ansvarar också för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Kontakta oss

Förvaltningsavdelningen work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-24 46 31
e-post till Förvaltningsavdelningen Mer kontaktinformation
Text: Om Regeringskansliet

Regeringskansliets uppdrag

är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.

Regeringskansliets Arkivsupport och forskarsal


Öppettider Arkivsupport: Vardagar kl 9-12 och 13-16.
Öppettider forskarsal: Måndag och fredag kl 9-12 samt tisdag, onsdag och torsdag kl 13-16.