Förvaltningsavdelningen

English

Delårsrapporten för Regeringskansliet 2014 överlämnas

I dag lämnar Regeringskansliet delårsrapport för första halvåret av 2014. Där redovisas resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.

Illustrerat omslag till årsboken 2013 med årtal och tecknade människor.

Regeringskansliets årsbok 2013

Nu har Regeringskansliets årsbok för 2013 kommit. Årsboken ska ge riksdagsledamöter, myndigheter och andra intresserade ökad förståelse för Regeringskansliets verksamhet. Den beskriver ett urval av myndighetens verksamhet under föregående år och är ett komplement till årsredovisningen som lämnades i februari. Årsboken innehåller bland annat fakta om Regeringskansliets organisation och presenterar myndighetens verksamhet i siffror.

Alla notiser
Ansvarsområden

Ansvar för övergripande förvaltningsfrågor


Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Det innefattar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier, bibliotek samt information och kommunikation.

Förvaltningsavdelningen ansvarar också för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.

Kontakta oss

Förvaltningsavdelningen work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-24 46 31
e-post till Förvaltningsavdelningen Mer kontaktinformation
Text: Om Regeringskansliet

Regeringskansliets uppdrag

är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.