Skogsriket

Var med och utveckla ett nationellt skogsprogram för Sverige!

Regeringen har tagit beslut om etappmål i miljömålssystemet och presenterat en proposition om en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av etappmålen är att starta en dialogprocess för ett nationellt skogsprogram och därför bjuder landsbygdsminister Eskil Erlandsson, miljöminister Lena Ek och näringsminister Annie Lööf in till ett dialogmöte den 24 april.

Foto: Business Sweden

Nyhetsbrev om Skogsriket - mars

Statssekreterar Magnus Kindbom åker på exportresa till Asien, snart drar en dialogprocess för ett nationellt skogsprogram i gång och skogsriketambassadören Pär Lärkeryd har tilldelats ett jämställdhetspris. Detta är en del av innehållet i månadens nyhetsbrev om Skogsriket.

Kina och Japan - viktiga exportmarknader för Sverige

Export av skogsprodukter och livsmedel står i fokus när statssekreterare Magnus Kindbom besöker Kina och Japan den 26 mars till den 2 april.
- Exporten av skogsprodukter är oerhört viktig för Sverige, och potentialen för export av sågade trävaror och trähusbyggande till Kina är mycket stor. Vi måste förmedla mervärdena av den svenska skogsråvaran och det hållbara skogsbruket för att öka exporten. Jag kommer också att föra diskussioner om hinder som i dag begränsar möjligheten för svensk trävaruexport till Japan, säger statssekreterare Magnus Kindbom.

Sverige deltar i World Urban Forum 7

Den 5-11 april hålls det sjunde World Urban Forum i Medellín, Colombia. World Urban Forum arrangeras av FN-organet UN-Habitat och är ett forum för kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte kring boende- och stadsutvecklingsfrågor. Temat för i år är "Urban Equity in Development - Cities for Life".

Sverige behöver fler kvinnor inom skogsbruket

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utmanat högnivågruppen inom skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi att intensifiera arbetet. I samband med den Internationella kvinnodagen skickar han ett brev till gruppen för att fråga hur arbetet går.

Alla notiser

Handlingsplan


Här kan du ladda ner och beställa handlingsplan för Skogsriket på svenska och engelska.
Omslag till programförklaring.

Programförklaring

Här kan du ladda ner och beställa programförklaringen för Sveriges internationella skogspolitik.
Broschyr om skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi

Här kan du ladda ner och beställa jämställdhets-strategin för skogsbrukssektorn.
Omslag till den engelska broschyren Swedish Forestry.

Swedish Forestry


Här kan du ladda ner och beställa den engelska broschyren Swedish Forestry.

Skogsrikets grenar


Här kan du ladda ner en större illustration av Skogsrikets grenar.

Senaste om Skogsriket