Skogsriket

Nyhetsbrev om Skogsriket - september

Arbetet med skogsbranden i Västmanland, ett lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Beijing och fyra röster från skogsbrukssektorn om jämställdhet. Det är exempel från september månads nyhetsbrev.

300 miljoner till drabbade kommuner

För att stötta kommuner samt jord- och skogsägare som berörs av den stora skogsbranden i Västmanland enades regeringen på måndagen om att tillföra medel till kommunerna samt vidta ett antal ytterligare åtgärder.

Regeringen vill öka exporten till Kina

För att öka livsmedels- och skogsexporten till Kina har regeringen i dag beslutat att placera ett lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Beijing. Lantbruksrådet ska bland annat fungera som kontaktperson för svenska företag gällande livsmedels- och skogsexport.

Beslut om regelförenklingar i skogen

Regeringen vill förenkla för företagen. Genom enklare regelverk och bättre service från myndigheterna kan företagarna fokusera på att driva företag. I dag tog regeringen beslut om flera förenklingar för skogsföretagen och skogsägarna samt om att genomföra djupare analyser för eventuellt ytterligare förenklingar.

Nyhetsbrev om Skogsriket - juni

Regeringen vill satsa 280 miljoner kronor på skog under 2014-2020 inom ramen för Landsbygdsprogrammet, arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige är i gång och Norrbotten har utsetts till Sveriges bästa regionala Skogsrike. Detta är en del av innehållet i månadens nyhetsbrev om Skogsriket.

Alla notiser

Handlingsplan


Här kan du ladda ner och beställa handlingsplan för Skogsriket på svenska och engelska.
Omslag till programförklaring.

Programförklaring

Här kan du ladda ner och beställa programförklaringen för Sveriges internationella skogspolitik.
Broschyr om skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi

Här kan du ladda ner och beställa jämställdhets-strategin för skogsbrukssektorn.
Omslag till den engelska broschyren Swedish Forestry.

Swedish Forestry


Här kan du ladda ner och beställa den engelska broschyren Swedish Forestry.

Skogsrikets grenar


Här kan du ladda ner en större illustration av Skogsrikets grenar.

Senaste om Skogsriket