Skogsriket

Nyhetsbrev om Skogsriket - juni

Regeringen vill satsa 280 miljoner kronor på skog under 2014-2020 inom ramen för Landsbygdsprogrammet, arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige är i gång och Norrbotten har utsetts till Sveriges bästa regionala Skogsrike. Detta är en del av innehållet i månadens nyhetsbrev om Skogsriket.

Foto: Hanna Eriksson/Regeringskansliet

Norrbotten är Sveriges bästa regionala Skogsrike

Norrbottens län har i dag fått ta emot priset Skogsriketbarometern vilket betyder att Norrbotten är Sveriges bästa regionala Skogsrike. Priset mottogs av landshövding Sven-Erik Österberg i samband med landshövdingemötet på Rosenbad.
- Norrbotten är ett skogsrikt län som insett värdet av skogen på alla plan från brukande till rekreation, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Norrlandsbjörnen till Katarina Levin

Katarina Levin, chef för Bollsta sågverk, har tilldelats Norrlandsförbundets utmärkelse Norrlandsbjörnen för förtjänstfulla insatser som gynnat Norrlands utveckling inom näringsliv och samhälle.

Programrådsmöte för ett nationellt skogsprogram

Den 11 juni bjuder Eskil Erlandsson in till ett första möte i programrådet för ett nationellt skogsprogram. Landsbygdsministern kommer då tillsammans med inbjudna organisationer att behandla tidsplan, organisation och programrådets roll. En första diskussion om prioriterade ämnen för arbetsgrupper ska också hållas vid mötet. Observera det ändrade datumet.

Dialogmötet om ett nationellt skogsprogram


Den 24 april bjöd regeringen in intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja till ett dialogmöte om ett nationellt skogsprogram för Sverige.

Jämställdhetspris till Magdalena Andersson

Magdalena Andersson Foto: Johan Gunséus

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, har tilldelats Norra Skogsägarnas jämställdhetspris för 2014. Genom sitt ordförandeskap i Skogsriket Västerbotten har hon tagit ledarrollen i arbetet med att möta framtidens utmaningar och att stärka Västerbotten som ett av landets ledande skogslän.

Alla notiser

Handlingsplan


Här kan du ladda ner och beställa handlingsplan för Skogsriket på svenska och engelska.
Omslag till programförklaring.

Programförklaring

Här kan du ladda ner och beställa programförklaringen för Sveriges internationella skogspolitik.
Broschyr om skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi

Här kan du ladda ner och beställa jämställdhets-strategin för skogsbrukssektorn.
Omslag till den engelska broschyren Swedish Forestry.

Swedish Forestry


Här kan du ladda ner och beställa den engelska broschyren Swedish Forestry.

Skogsrikets grenar


Här kan du ladda ner en större illustration av Skogsrikets grenar.

Senaste om Skogsriket