Näringsdepartementet

English

Förbättrade investeringsmöjligheter i EU diskuteras

EU:s närings- och forskningsministrar möts i Bryssel den 2-3 mars. Diskussionerna kommer bland annat handla om att få bort onödiga hinder på EU:s inre marknad och om kommissionens investeringsplan. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och statssekreterare Oscar Stenström deltar.

Torbjörn Suneson utsedd till vikarierande generaldirektör för Trafikverket

Regeringen har i dag utsett Torbjörn Suneson till vikarierande generaldirektör och chef för Trafikverket, då Gunnar Malm lämnar posten den 28 februari. Torbjörn Suneson börjar den 1 mars 2015. Förordnandet gäller fram tills regeringen har utsett en ny generaldirektör och chef för Trafikverket.

- Rekryteringsprocessen är inne i ett avgörande skede, men det är en process som måste få ta tid. Tills vi är ända framme känns det bra att Torbjörn Suneson leder verksamheten. Han har lång erfarenhet inom transportområdet och har haft flera ledande positioner på Trafikverket och tidigare Vägverket, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Gruppbild på Innovationsrådet Innovationsrådet träffades på Harpsund idag. Från vänster: Jane Walerud, Mikael Damberg, Carola Öberg, Ola Asplund, Åsa Romson, Darja Isaksson, Stefan Löfven, Mengmeng Du, Pam Fredman, Helene Hellmark Knutsson och Charles Edquist. Foto: Martina Huber

Innovationsrådet ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio ledamöter från näringslivet och akademin. I dag har Innovationsrådet sitt första möte på Harpsund. På dagordningen står det statliga riskkapitalet.
- Riskkapitalet är i dag är uppdelat på för många aktörer och det är väldigt viktigt att det kommer in i rätt skede i utvecklingen av nya innovationer och företag, säger statsminister Stefan Löfven.

Ny generaldirektör för Transportstyrelsen från 1 mars

I dag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson Maria Ågren som Transportstyrelsens nya generaldirektör. Hon tar över rollen efter avgående generaldirektör Staffan Widlert. Maria Ågren är utbildad civilingenjör och kommer närmast från rollen som generaldirektör på Naturvårdsverket.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.