Näringsdepartementet

English

Regeringen satsar på att förbättra e-service

Regeringen har i dag fattat beslut om medel till ett antal viktiga insatser för att ge bättre e-service till medborgare och företag.

- En samordning av den offentliga förvaltningen på detta sätt är viktigt och bidrar till en enklare vardag för medborgare och företag, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Stimulans för ökat byggande

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder 2015-2020. De investeringar vi ser framför oss för budgeten för 2016 omfattar 6,2 miljarder kronor per år. För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

En investeringsstimulans för anordnande av nya hyresbostäder

Regeringen har för avsikt att införa en investeringsstimulans för anordnande av nya hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.

Statsrådsgrupp vill stärka styrningen av Vattenfall

En statsrådsgrupp med uppdrag att ta ett helhetsgrepp om styrningen av Vattenfall tillsattes i oktober förra året. Syftet är att göra Vattenfall ledande i energiomställningen mot en högre andel förnybar energi. Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Utifrån statsrådsgruppens slutsatser vidtar regeringen nu flera åtgärder för att stärka styrningen av Vattenfall.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.