Näringsdepartementet

English

Regeringen har utsett förhandlare till Sverigebygget

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förordnar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till förhandlingspersoner i satsningen Sverigebygget. Förhandlarna ska bland annat ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringsuppdrag för att minska störningarna i järnvägssystemet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifterna. Det är den avgift som aktörer som skadar järnvägen, genom att till exempel slita ned en kontaktledning, får betala.

En nationell strategi för skolans digitalisering

Svenska skolan är både tekniskt välutrustad och uppkopplad, men trots ökad tillgång till it ökar inte användandet i skolan. Enligt panelen på SKL:s Almedalsseminarium om digitaliseringen i skolan så behövs både kompetensutveckling av lärare, bättre tekniska system, ökad forskning och ett större politiskt engagemang.

Industrisamtalen har gett resultat

Igår deltog näringsminister Annie Lööf i ett seminarium i Almedalen om industrisamtalen. På mötet presenterade Industrirådet sin handlingsplan där kompetensförsörjning, innovationskraft och hållbar utveckling är centrala delar.

Service är en förutsättning för utveckling i hela landet

Bättre samverkan över sektorer och mod att testa okonventionella synsätt. Dessa var de mest framträdande recepten på hur innovativa servicelösningar ska komma till stånd. Det framkom i ett samtal med statssekreterare Marita Ljung och företrädare för den regionala och lokala sektorn under Almedalsveckan.

Alla notiser
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Läs om regeringens arbete för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Läs om Näringsdepartementets ansvarsområden nedan:
  • Ansvarsområde energi
  • Ansvarsområde it-politik
  • Ansvarsområde näringspolitik
  • Ansvarsområde regional tillväxt
  • Ansvarsområde transporter och infrastruktur
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar ca en vecka efter att remisstiden löpt ut.
På Näringsbloggen skriver tjänstemän om arbetet på Näringsdepartementet och om departementets sakfrågor.
Vad skapar attraktionskraft i din region? På bloggen Attraktionskraft Sverige kan du dela med dig av goda exempel.