Näringsdepartementet

English

Krav på tydlig prisuppgift vid taxiresor

Regeringen har idag fattat beslut om krav på tydligare prisuppgift vid taxiresor. Från och med 1 januari 2015 ska bindande prisuppgift lämnas före färd om jämförpriset för resan överstiger 500 kronor.

- Regeringsbeslutet idag är ett viktigt steg i arbetet med att minska utrymmet för oseriösa taxiåkare. Att kunna lita på att man inte betalar överpriser i svenska taxibilar är viktigt för oss som bor här, men också för alla turister och affärsresenärer som besöker Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om regeringens prioriteringar inom näringspolitiken

Det övergripande målet för regeringens näringspolitik är att underlätta för företag att växa och anställa fler. Det säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Bland regeringens förslag finns minskade sjuklönekostnader för små och medelstora företag och att öka förutsättningarna för företag att exportera.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Infrastrukturminister Anna Johansson om regeringens initiativ på infrastrukturområdet

Järnvägens underhåll är en av regeringens prioriterade frågor inom infrastrukturområdet. Det säger infrastrukturminister Anna Johansson. Hon lyfter även tonnageskatt och flygskatt som andra prioriterade frågor för regeringen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan om regeringens prioriteringar inom bostadspolitiken

250 000 nya bostäder till år 2020 - det är ett av regeringens mål i regeringsförklaringen. Bostad- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan intervjuas om regeringens åtgärder och prioriteringar inom bostadspolitiken.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.