Miljödepartementet

English

Fortsatt reform av strandskyddet

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur strandskyddet skulle kunna ändras till att i huvudsak inte omfatta små sjöar och vattendrag. I uppdraget ingår också att utreda hur små vattenmiljöer som är viktiga för djur- och växtlivet fortsättningsvis ska kunna ges ett lämpligt skydd.

Lena Ek kommenterar IPCCs delrapport om klimatförändringarna

FNs klimatpanel IPCC har presenterat sin tredje delrapport om klimatförändringarna. I rapporten konstateras IPCC att det går att hindra klimatförändringarna och hålla den globala temperaturökningen under två grader. Men tiden håller på att rinna ut. För att klara tvågradersmålet krävs en omställning från ökande till kraftigt minskande utsläpp inom en snar framtid. IPCC visar också att det blir dyrare hur längre vi väntar med åtgärderna.

Regeringen stakar ut vägen för att nå klimatmål

Fortsatt utveckling av åtgärder och effektiva ekonomiska styrmedel behövs för att nå de nationella målen för klimatpolitiken. Att förorenaren betalar är en grundprincip i detta arbete. Det skriver regeringen som svar på Riksrevisionens granskning.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kick-off om hållbar konsumtion och produktion

Den tredje april hölls en kick-off för det nationella arbetet med hållbar konsumtion och produktion. Naturvårdsverket är utsedd till nationell samlingspunkt för arbetet. Vid FN:s möte 2012 om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Rio+20, antogs det tioåriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion. Beslutet innebär att världens länder åtar sig att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster i sina respektive länder. Du kan se kick-offen i efterhand i spelaren ovan.

Alla notiser
Apr 19

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!