Miljödepartementet

English
Miljöminister Lena Ek diskuterade de nya globala hållbarhetsmålen tillsammans med Vietnamns vice miljö- och råvaruminister Bùi Cách Tuyen. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Samtal om Post 2015-agendan under Världsvattenveckan

Hur ska vi se till att de nya globala hållbarhetsmålen om vatten och energi blir tillräckligt ambitiösa samtidigt som de fortfarande går att uppnå? Det var huvudfrågeställningen när Lena Ek deltog på en ministerdialog på Världsvattenveckan den 1 september.

Nytt uppdrag om hantering av övergivna bilar i naturen

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över hur ett ersättningsystem kan utformas för omhändertagande av uttjänta fordon. Regeringen vill få förslag på hur ett ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta fordon skulle kunna utformas så att det inte belastar kommuner och staten finansiellt. Uppdraget ska redovisas i november 2015.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Pressträff med miljöminister Lena Ek om regeringens avfallspaket

Den 28 augusti presenterade miljöminister Lena Ek en rad nya regeringsbeslut på avfallsområdet. Under våren och sommaren har en arbetsgrupp inom regeringskansliet arbetat med att hantera frågan om ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper. Regeringen har parallellt hanterat förslag om förbättrad insamling av elavfall och textilier.

Foto: Michael Nordenberg, Regeringskansliet Foto: Michael Nordenberg, Regeringskansliet

Jakob von Uexkull tilldelas medaljen Illis Quorum

Regeringen tilldelar författaren och filantropen Jakob von Uexkull medaljen Illis quorum meruere labores av tolfte storleken. Jakob von Uexkull får medaljen för betydande insatser för att främja en globalt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Kommunikationssatsning för ökad förståelse av vad naturen ger oss

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att göra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster, de tjänster som naturen ger oss människor. Målet är att öka kunskapen och förståelsen för dessa livsviktiga tjänster. Uppdraget ska vara slutfört den 10 december 2017.

Alla notiser
Sep 2

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!