Miljö- och energidepartementet

English
Åsa Romson besökte restaurerad våtmark i Botkyrka kommun. Ministern kunde på plats konstatera att det nu finns gott om gäddyngel och andra djur i vattnet. Våtmarken fungerar som lekplats för gäddor, en sk gäddfabrik. Foto: Clara Lindgren/Regeringskansliet

Besök i gäddfabriken

På fredagen besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson ett framgångsrikt naturvårds- och fiskevårdsprojekt vid Karshamra gård i Grödinge, Botkyrka kommun. Området dikades ur på 1800- och 1900-talet, men våtmarken har under senare år restaurerats och gynnar nu en god fiskproduktion. Projektet - som genomförts i samverkan mellan markägarna, Sportfiskarna och kommunen - har finansierats genom EU:s landsbygdsprogram och med LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) från Havs- och vattenmyndigheten.

Ibrahim Baylan deltar i energitoppmöte i Mexiko

Energiministern besöker Mexiko den 25-29 maj. Under besöket deltar Ibrahim Baylan på högnivåmötet Clean Energy Ministerial i Mérida. Resan syftar också till att främja och utveckla relationen med Mexiko på energiområdet.

Johanna Lissinger Peitz från Miljö- och energidepartementet ledde förhandlingarna under Stockholmskonventionen. Foto: BRS MEAS

Fler miljöfarliga ämnen regleras på global nivå

Natten mot lördag avlutades förhandlingarna inom tre av FN:s konventioner för kemikalier och avfall. Mötet beslutade att reglera ytterligare tre farliga organiska långlivade ämnen. Dessutom beslutades om starkare begränsningar för PFOS, som uppmärksammats i Sverige genom spridning till flera dricksvattentäkter.

Kommuner får utökat ansvar för insamling av hushållsavfall

Regeringen gör det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjlighet att källsortera genom att samla ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper hos kommunerna. En särskild utredare kommer att tillsätts för att ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas.

EU överens om reform av handelssystem för utsläppsrätter

Förhandlingarna om en mekanism för att stabilisera utbudet av utsläppsrätter i EU:s utsläppshandel slutfördes under tisdagen. Mekanismen syftar till att åtgärda det överskott av utsläppsrätter som idag finns och som givit ett mycket lågt pris på utsläppen. Beslutet innebär bland annat att införandet tidigareläggs med två år jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag.

- Jag är glad för att EU nu kan fatta detta beslut. Ansträngningarna från Sverige och några andra länder för att tidigarelägga denna viktiga förstärkning av utsläppshandeln inom EU har givit resultat, säger klimat och miljöminister Åsa Romson.

Alla notiser
Maj 23

Kontakta oss

Miljö- och energidepartementet work Malmtorgsgatan 3 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljö- och energidepartementet Mer kontaktinformation
Miljö- och energidepartementet samordnar regeringens miljö- och energipolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, energi, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!