Miljö- och energidepartementet

English
Klimat- och miljöminister Åsa Romson omgiven av sina nordiska kollegor. Foto: Claus Bjørn Larsen

Nordiska miljöministrar vill se hållbart mode

I dag träffar klimat- och miljöminister Åsa Romson sina nordiska kollegor i Köpenhamn. De nordiska miljöministrarna har beslutat om en gemensam handlingsplan för hållbart mode och hållbara textilier. Ministrarna uppmanar samtidigt EU-kommissionen att skärpa lagstiftningen för att begränsa farliga kemikalier i kläder och att vidta åtgärder för att öka återanvändning och återvinning.

Miljösatsningar i vårbudgeten

Klimat-, energi- och miljösatsningarna i regeringens föreslagna vårändringsbudget omfattar investeringar i lokala och regionala klimatåtgärder och skydd av mer hav och natur. Regeringen satsar också 150 miljoner kronor för stöd för installationen av solceller under 2016.

Regeringen höjer ambitionen för förnybar el

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och regeringens ambition är att Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen. Regeringen anser att elcertifikatsystemet är ett effektivt styrmedel för att nå målen för produktion av förnybar el. Idag har regeringen beslutat om en proposition med förslag att Sverige, inom ramen för elcertifikatssystemet, ska finansiera produktion av 30 terawattimmar ny förnybar el till 2020 jämfört med 2002.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson träffar Xie Zhenhua, Kinas chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna. Foto: Yuchen Wu/Svenska ambassaden i Peking

Sverige och Kina ingår avtal om klimatsamarbete

Klimat- och miljöminister Åsa Romson besöker just nu Kina. Idag undertecknade hon ett samarbetsavtal om klimatsamarbete med Kinas klimatminister Zhang Yong. Avtalet öppnar upp för en fördjupad dialog med kinesiska förhandlare och beslutsfattare i klimatfrågan och möjliggör samarbete med experter och forskare kring ekonomiska styrmedel, tekniska innovationer, klimatsnål teknik och systemlösningar för hållbara städer.

Energikommissionen vid dagens möte, i mitten ordförande Ibrahim Baylan. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Första mötet för Energikommissionen

Onsdagen den 8 april samlades Energikommissionen för ett första möte. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Ordförande i Energikommissionen är Ibrahim Baylan. Chef för Energikommissionens kansli är Bo Diczfalusy.

Alla notiser
Apr 28

Kontakta oss

Miljö- och energidepartementet work Malmtorgsgatan 3 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljö- och energidepartementet Mer kontaktinformation
Miljö- och energidepartementet samordnar regeringens miljö- och energipolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, energi, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!