Miljödepartementet

English

Miljöministrar samlas för informellt miljöråd i Milano 16-17 juli

Miljöminister Lena Ek deltar vid det informella miljöråd i Milano som Italien, som nyligen tog över ordförandeskapet för EU:s ministerråd, bjudit in EU-ländernas miljöministrar till.

Vid mötet kommer bland annat EU:s klimat- och energiramverk för 2030 och förberedelserna inför FN toppmötet i New York i september att diskuteras.

Ett centralt ämne vid det informella miljörådets möte i norra Italien kommer även vara hur EU-länderna kan uppnå en hållbar och resurseffektiv tillväxt. Miljöministrarna kommer här tillsammans med EU:s arbetsmarknadsministrar diskutera frågan om gröna jobb och grön tillväxt, mot bakgrund att kommissionen i dagarna presenterat ett paket om hur EU ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi.

Aktuellt från Miljödepartementet

Forskningsprojektet New Climate Economy träffades i Stockholm, OECD gav beröm till Sveriges miljöpolitik och FN:s miljöförsamling hade möte i Nairobi - en konferens med svenska rötter. Det är något av innehållet i Miljödepartementets sista nyhetsbrev innan sommaruppehållet.

Lena Ek, Erik Brandsma och Björn Risinger. Foto: Mattias Johansson/Regeringskansliet

Lena Ek tog emot strategi för hållbar vattenkraft

Miljöminister Lena Ek tog emot Energimyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens strategi för hållbar vattenkraft av generaldirektörerna Erik Brandsma och Björn Risinger vid ett arrangemang i Almedalen, Visby den 30 juni 2014.

Nationell miljömålssamordnare ska stödja näringslivet

Annika Helker Lundström. Foto: Baldur Bragson Annika Helker Lundström. Foto: Baldur Bragson

Annika Helker Lundström, i dag VD för Svensk Vindenergi, blir nationell miljömålssamordnare från den 1 januari 2015. Hon ska synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet.

Panelen på seminariet: Globala kommissionens ordförande Felipe Calderón, miljöminister Lena Ek, finansmarknadsminister Peter Norman, projektledare Jeremy Oppenheim och Vattenfalls CFO Ingrid Bonde. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

New Climate Economy möts i Stockholm

2013 tog Sverige initiativ till ett nytt globalt forskningsprojekt om ekonomi och klimat. Syftet var att visa hur åtgärder för att minska klimatpåverkan kan förenas med olika ländernas ambitioner ifråga om ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning och social utveckling. Den 26-27 juni träffas centrala aktörer i projektet i Stockholm för att färdigställa projektets rapport. Från regeringen deltar miljöminister Lena Ek, finansmarknadsminister Peter Norman och utrikesminister Carl Bildt vid olika delar av mötet.

Den 26 juni hölls ett seminarium för nordiska företagsledare. Seminariet går att se i efterhand via länken nedan.

Alla notiser
Jul 23

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!