Miljö- och energidepartementet

English

Uttalande med anledning av mottagande av Miljömyndighetsutredningens slutbetänkande

Regeringen har nu tagit emot utredningen och kommer att gå igenom de olika förslagen. Miljömyndighetsöversynen är en utredning som beställdes av den förra regeringen.

- Vi ser en brist i att översynen bara omfattar de myndigheter som sorterade under det tidigare Miljödepartementets ansvarsområde. Ambitionen att förstärka tillsynen är i grunden bra. Vår bedömning är dock att man inte i första hand effektiviserar och förbättrar tillsynen genom stora myndighetsreformer. Vi kommer istället att se över hur vi i annat sammanhang kan åstadkomma förbättringar på detta område. Resursförstärkningar är en del. Vi avser att återkomma i den frågan i samband med vårpropositionen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Åsa Romson deltar i Earth Hour

På lördag kväll hålls klimatmanifestationen Earth Hour. För nionde året i rad släcks lampor under en timme världen över för att uppmärksamma behovet av att agera mot klimatförändringarna. I en film berättar klimat- och miljöminister Åsa Romson om sitt och regeringens engagemang för manifestationen.

Delredovisning om förslag till nya Natura 2000-områden

Regeringen har idag mottagit en delredovisning från Naturvårdsverket om förslag till nya Natura 2000-områden samt justeringar i redan befintliga områden på Gotland.

Processen att utse nya Natura 2000-områden sker enligt de vetenskapliga kriterier som anges i EU:s art- och habitatdirektiv.

Gotland har stora naturvärden. Samtidigt berör de utpekade områdena viktiga områden för den gotländska kalkindustrin.

- Vi kommer nu på sedvanligt sätt att påbörja arbetet med att gemensamt bereda förslagen inom Regeringskansliet. Regeringen ska göra en samlad bedömning av de inkomna förslagen, säger klimat och miljöminister Åsa Romson.

Energikommissionens ledamöter utsedda

Energiminister Ibrahim Baylan har idag beslutat vilka personer som kommer att ingå i Energikommissionen. Det första sammanträdet äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.

Bild på Per Bolund och Åsa Romson Åsa Romson och Per Bolund presenterar ökade satsningar på skötsel och skydd av svensk natur i regeringens vårbudget. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Ökade satsningar på skötsel och skydd av svensk natur

I den kommande vårändringsbudgeten förstärker regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner. Naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar.

Alla notiser
Mar 31

Kontakta oss

Miljö- och energidepartementet work Malmtorgsgatan 3 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljö- och energidepartementet Mer kontaktinformation
Miljö- och energidepartementet samordnar regeringens miljö- och energipolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, energi, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!