Miljödepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Pressträff med miljöminister Lena Ek om regeringens avfallspaket

Kl 13:30 håller miljöminister Lena Ek en presskonferens i Rosenbad med anledning av en rad regeringsbeslut som idag fattas på avfallsområdet. Under våren och sommaren har en arbetsgrupp inom regeringskansliet arbetat med att hantera frågan om ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper. Regeringen har parallellt hanterat förslag om förbättrad insamling av elavfall och textilier.

Foto: Michael Nordenberg, Regeringskansliet Foto: Michael Nordenberg, Regeringskansliet

Jakob von Uexkull tilldelas medaljen Illis Quorum

Regeringen tilldelar författaren och filantropen Jakob von Uexkull medaljen Illis quorum meruere labores av tolfte storleken. Jakob von Uexkull får medaljen för betydande insatser för att främja en globalt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Kommunikationssatsning för ökad förståelse av vad naturen ger oss

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att göra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster, de tjänster som naturen ger oss människor. Målet är att öka kunskapen och förståelsen för dessa livsviktiga tjänster. Uppdraget ska vara slutfört den 10 december 2017.

Lena Ek uppmärksammar giftfritt mode

Den 4 september bjuder miljöminister Lena Ek och Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier in till ett seminarium om giftfritt mode. Se inbjudan med länk till anmälan nedan.

Den 27 augusti deltar Lena Ek på Fashion Talks, ett event om smarta garderober som hålls i samband med Stockholm Fashion Week.

Anders Flanking, statssekreterare, Elisabet Falemo, utredare, Bengt Arwidsson, huvudsekreterare och Sara Bergdahl, utredningssekreterare. Foto: Erica Grankvist/Regeringskansliet

Riksintresseutredningens delbetänkande överlämnat till Miljödepartementet

Riksintresseutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet "Bostadsförsörjning och riksintressen" (SOU 2014:59) till statssekreterare Anders Flanking.

Utredningen har särskilt analyserat om riksintressen hindrar angeläget bostadsbyggande och orsakerna till detta. Utredningen har också prövat förslag om bostadsförsörjning som riksintresse och andra möjligheter till avvägning mellan bostadsförsörjning och riksintressen, i dialog med myndigheter och andra intressenter. I december 2015 ska utredningen lämna sitt slutbetänkande.

Alla notiser
Aug 30

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!