Miljödepartementet

English

EU-beslut om ramverk för klimat- och energipolitiken fram till 2030

Europeiska rådet har enats om ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2030. Beslutet fattades sent i går kväll på ett möte med medlemsländernas statsministrar i Bryssel. I beslutet sattes målet för minskade utsläpp av växthusgaser till 40 procent, målet för förnybar energi till 27 procent och målet för energieffektivisering till 27 procent. Beslutet innebär att EU nu kommer att lämna in sitt bidrag till de internationella klimatförhandlingarna senast under det första kvartalet 2015, för att ingå i det globala klimatavtal som just nu förhandlas inom FN:s klimatkonvention UNFCCC.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen presenterade reformer för fler jobb

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson förslag ur den kommande budgetpropositionen inom investeringar i infrastruktur, aktiv näringspolitik samt aktiv arbetsmarknadspolitik och förbättrad matchning genom utbildning.
- Målet är att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020, sa statsminister Stefan Löfven.

EU:s miljöministrar diskuterar klimat och avfall

Den 28 oktober träffas EU-ländernas miljöministrar i Luxemburg för höstens första miljöråd. På dagordningen står bland annat att lägga fast EU:s position inför de internationella klimatförhandlingarna COP20 i Lima och att diskutera EU-kommissionens förslag till ändring av flera av EU:s avfallsdirektiv.

Regeringens klimatreformer

Regeringen satsar 2015-2018 två miljarder på investeringar i kollektivtrafik i städer och lika mycket på stöd till andra klimatinvesteringar i kommunerna. För att få ned utsläppen från lastbilar vill regeringen införa en vägslitageskatt för både inhemska och utländska åkare.

Alla notiser
Okt 24

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!

Senaste publikationer