Miljödepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ibrahim Baylan i samtal med representanter från energisektorn

Energiminister Ibrahim Baylan har under de senaste dagarna fört inledande samtal med aktörer inom energiområdet inför bildandet av den energikommission som aviserats i regeringsförklaringen. Genom Energikommissionen vill regeringen skapa blocköverskridande samtal i syfte att få till stånd en långsiktig och hållbar energiöverenskommelse.

-Att ha en öppen diskussion med viktiga intressenter är ett betydelsefullt led i förberedelserna med att ta fram direktiven till Energikommissionen. Vi kommer så snart som möjligt att tillsätta den Energikommission som vi har aviserat i regeringsförklaringen. Målet är att nå en långsiktig, blocköverskridande överenskommelse för energiområdet, säger Ibrahim Baylan.

Regeringens ingång i Energikommissionen är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Kommissionen ska vara en parlamentarisk kommittee. Direktiven för kommissionen och kommissionens sammansättning kommer att presenteras i början på nästa år.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson med Björn Dahlbäck, föreståndare för Polarforskningssekretariatet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Fartyg med unik forskning

De senaste dagarna har fartyget Oden legat i Stockholms hamn. Det är ett unikt fartyg som är kombinerat isbrytare och forskningsstation. Under helgens öppet hus kom nästan 3000 besökare och under onsdagen kom miljöminister Åsa Romson och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson på besök. De fick en rundvandring på fartyget och en genomgång av den viktiga klimatforskningen som bedrivs ombord.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har sedan 1991 genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena. Under fem säsonger har Oden varit i Antarktis inom ramen för ett svenskt-amerikanskt forskningssamarbete. Den stora flexibiliteten med forskningscontainrar, laboratorier och vinschar gör att forskare inom många discipliner kan använda fartyget utifrån sina behov.

Efter besöket i Stockholm fortsätter Oden till Luleå för säsongen som isbrytare.

Nordiska energiministrarna möttes på Island

Energiminister Ibrahim Baylan träffade sina nordiska kollegor i Keflavik på Island onsdagen den 12 november. De diskuterade bland annat utvecklingen av den nordiska elmarknaden. Ministrarna vill fortsätta integrera den nordiska elmarknaden för att gagna näringslivet och medborgarna i Norden.

Ibrahim Baylan i samtal med sin norske kollega

Igår träffade energiminister Ibrahim Baylan sin norske kollega, olje- och energiminister Tord Lien. De diskuterade bland annat energisamarbetet, elcertifikatmarknaden och EU:s klimat och energiramverk för 2030.

Alla notiser
Nov 22

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!

Senaste publikationer