Miljödepartementet

English
Statssekreterare Yvonne Ruwaida representerade Sverige vid miljörådet i Bryssel den 17 december. Här med italienska miljöministern. Foto: Europeiska unionens råd

Sverige lyfte farliga ämnen i textilier

Sverige tillsammans med flera EU-länder tog upp behovet att få bort gifter ur vardagen, på miljörådets möte i Bryssel den 17 december. Många av EU:s miljöministrar beklagade också att EU-kommissionen drar tillbaka det så kallade avfallspaketet.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson och Klimatambassadör Anna Lindstedt på Sveriges plats i plenaren. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

FN:s klimatförhandlingar avslutade

På klimattoppmötet COP20 i Lima har parterna enats om förhandlingsprocesser och texter som ska ligga till grund för ett nytt globalt klimatavtal. Det skedde efter två veckors intensiva förhandlingar.

- Det är bra att besluten i Lima ger länderna en väg till Paris. Jag hoppas att så många länder som möjligt nu tar ansvar och formulerar sina klimatmål inom ramen för den internationella processen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Green Growth Group Statement

Miljöminister Åsa Romson och femton andra miljöministrar publicerade den torsdagen den 18 december ett uttalade som uppmanar kommissionen att snabbt gå vidare med implementeringen av klimat- och energiramverket för 2030. Till exempel lyfter ministrarna vikten av omedelbart stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter och att fortsätt att prioritera klimat och hållbarhet högt i EU:s fortsatta arbete.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förbifart Stockholm återupptas

Vid dagens pressträff om Förbifart Stockholm meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson och infrastrukturminister Anna Johansson att frysningen av projektet hävs. Projektet återupptas den 1 januari 2015.

I samband med att projektet återupptas avser regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken i anslutning till förbifartens sträckning. Regeringen avser också att ge utredaren för Sverigeförhandlingen i uppdrag att se över möjligheterna för ytterligare tunnelbanelinjer i syd-nordlig riktning. Primärt sträckan Liljeholmen, Kungsholmen och Norrmalm men med möjlig fortsättning norrut. Sträckan är angelägen för att avlasta T-centralen och på så vis skapa ett bättre flöde i kollektivtrafiken.

EU ska enas om ändring i Kyotoprotokollet

Miljöministrarna ska försöka komma överens om att EU ska ingå en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet för tiden 2013-2020. Statssekreterare Yvonne Ruwaida representerar Sverige vid rådsmötet i Bryssel den 17 december.

Alla notiser
Dec 20

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!