Miljödepartementet

English
Climate Summit 2014-logotyp

Miljöministern och statsministern deltog i FN:s klimattoppmöte

Tisdagen den 23 september hölls FN:s klimattoppmöte Climate Summit 2014 i New York, USA. Miljöminister Lena Ek och statsminister Fredrik Reinfeldt deltog. Syftet med mötet var att förbereda för att världen ska enas om en ny global klimatöverenskommelse i Paris år 2015.

Projektrapporten från New Climate Economy lanserad

Den 16 september lanserade The Global Commission on the Economy and Climate sin rapport "Better Growth, better climate - the New Climate Economy report". Lanseringen skedde samtidigt i flera städer: New York, Oslo, Peking och Addis Abeba.

Miljöminister Lena Ek, initiativtagare till rapporten, diskuterade rapportens slutsatser tillsammans med berörda aktörer på Naturvårdsverket den 16 september.

I paneldiskussionen på seminariet deltog bland annat (från höger): Nina Cromnier, Kemikalieinspektionen; Lennart Ekberg, Haglöfs; och Weronika Rehnby, Bra Miljöval. Foto: Erica Grankvist/Regeringskansliet

Seminarium om giftfritt mode

Den 4 september bjöd miljöminister Lena Ek och Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier in till ett seminarium om giftfritt mode. På seminariet deltog representanter från modeföretag, intresseorganisationer och forskarsamhället.

Miljöminister Lena Ek diskuterade de nya globala hållbarhetsmålen tillsammans med Vietnamns vice miljö- och råvaruminister Bùi Cách Tuyen. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Samtal om Post 2015-agendan under Världsvattenveckan

Hur ska vi se till att de nya globala hållbarhetsmålen om vatten och energi blir tillräckligt ambitiösa samtidigt som de fortfarande går att uppnå? Det var huvudfrågeställningen när Lena Ek deltog på en ministerdialog på Världsvattenveckan den 1 september.

Nytt uppdrag om hantering av övergivna bilar i naturen

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över hur ett ersättningsystem kan utformas för omhändertagande av uttjänta fordon. Regeringen vill få förslag på hur ett ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta fordon skulle kunna utformas så att det inte belastar kommuner och staten finansiellt. Uppdraget ska redovisas i november 2015.

Alla notiser
Sep 30

Kontakta oss

Miljödepartementet work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Miljödepartementet Mer kontaktinformation
Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljösamarbete.
Följ oss på Twitter!